Platforma działań proekologicznych – Laudato Si’ Action Platform

W maju 2021 r. została udostępniona przez Watykańską Dykasterię ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, wspieraną przez międzynarodową koalicją organizacji katolickich Laudato Si’ Action Platform’ (Platforma Działań Laudato si’), która ma ułatwić ludziom na całym świecie realizację programu działań ekologicznych, do których wzywa Papież Franciszek w swojej Encyklice Laudato si’. Pisze: “życie powołaniem, by być obrońcami dzieła Bożego, jest istotną częścią życia uczciwego”(LS 217).

Te konieczne dla ochrony naszego świata oddolne działania, na razie planowane w perspektywie 7 lat, mogą być wymyślane i realizowane przez dowolne społeczności: rodziny, parafie, diecezje, szkoły, uczelnie, firmy i przedsiębiorstwa, organizacje, grupy i ruchy. Przez współpracę i wzajemne wzmacniania, inicjatywy te mają budować społeczeństwo wrażliwe na swoje bliskie i dalekie otoczenie, chroniące zasoby środowiska, a także myślące o Ziemi dla przyszłych pokoleń.

W związku z otwarciem platformy, Papież Franciszek wystosował specjalny apel, w którym kolejny raz wzywa do zmiany postrzegania naszej roli na Ziemi, do wrażliwości na otaczający świat, a w konsekwencji do zmiany stylu życia. To jedyna droga do odwrócenia narastającego, coraz trudniejszego do opanowania kryzysu ekologicznego. Apel Papieża Franciszka TUTAJ 

W tym Projekcie jest 7 głównych celów działań: odpowiedź na wołanie Ziemi, odpowiedź na wołanie ubogich, ekonomia ekologiczna, przyjęcie prostego stylu życia, edukacja ekologiczna, duchowość ekologiczna oraz zaangażowanie w te działania nas wszystkich.

Organizatorzy podają wiele przykładów możliwych działań, aby zainspirować społeczności w ich działaniach. To m.in. montaż paneli słonecznych, termoizolacja, kupowanie energii odnawialnej, oraz instalacja wydajnych pieców, sadzenie rodzimych drzew i ogrodów, rolnictwo regeneracyjne, oszczędne nawadnianie, ekologiczne usuwanie śmieci, edukacja na rzecz ochrony wszelkiego życia, zapewnienie dostępu do czystej wody, ochrona praw rdzennych społeczności do ich ziemi, zapewnienie dostępu do terenów zielonych i czystego powietrza; wzmacnianie solidarności z osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji, dzielenie się zasobami społecznymi i pieniężnymi; wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez tworzenie społeczności handlowych, wspieranie recyklingu, wspieranie zrównoważonych inwestycji i firm działających zgodnie z zasadami etyki, dokonywanie zakupów u lokalnych sprzedawców; modernizacja budynków, korzystanie z pojazdów elektrycznych lub rowerów oraz rezygnacja z podróży lotniczych i samochodowych, poprawa równowagi w sposobie odżywiania się poprzez ograniczenie marnowania żywności, kompostowanie, kupowanie żywności od lokalnych producentów, a gdy tylko jest to możliwe zastępowanie posiłków mięsnych posiłkami roślinnymi, przemyślane zakupy, wyeliminowanie plastiku i przedmiotów jednorazowego użytku, edukacja ekologiczna i rozwijanie duchowości. To niektóre z przykładów. Więcej TUTAJ

Wśród tych wielu celów i inspirujących przykładów działań, co zdumiewające, zabrakło sprawy traktowania zwierząt — tak ogromnie ważnej części naszego dewastowanego świata. Tak, jakby w głosie niszczonej Ziemi twórcy platformy nie usłyszeli krzyku zwierząt.  Oprócz jednego przykładu owadów zapylających nie pojawia się ani na Platformie ani sprawa wymierania gatunków, ani przedmiotowego traktowania zwierząt w hodowlach, w laboratoriach, ani nawet zagrożeń dla człowieka powodowanych przez ingerencję i nieodpowiedzialne zaburzanie równowagi w świecie zwierząt. Słowo „zwierzę” w ogóle nie pojawia się na Platformie. Czyżby, jak zawsze, to jak je traktujemy miało być zakryte, przemilczane, rozmyte w pojemnym słowie „stworzenie”? Będziemy, my katolicy wrażliwi na los naszych mniejszych braci, składać petycję w tej sprawie i prosić o otwarte włączenie sprawy traktowania zwierząt przez człowieka w cele i plany Platformy Działań Laudato si’.

Ojciec Joshtrom Isaac Kureethadam, watykański koordynator projektu, przewiduje, że pierwszy rok poświęcony będzie trzem zadaniom: budowaniu społeczności, dzieleniu się zasobami i opracowywaniu planów działania na rzecz realizacji siedmiu celów Laudato si’. Następnie nastąpi pięć lat konkretnych prac, a ostatni rok będzie rokiem dziękczynienia Bogu za to co udało się zrealizować. „Marzymy i modlimy się o zapoczątkowanie ‘ruchu oddolnego’, który rzeczywiście mógłby przynieść radykalną zmianę, konieczną ze względu na naglący charakter kryzysu dotykającego nasz wspólny dom… Mamy nadzieję, że uda nam się stworzyć masę krytyczną potrzebną do przemiany społecznej”.

Jest polska wersja platformy: Platforma Działań Laudato si’.  4 października 2021, w święto św. Franciszka z Asyżu, Dykasteria ds. Integralnego Rozwoju Człowieka zacznie oferować Plany Laudato Si’, ale już teraz można podejmować zobowiązania wypełniając formularz rejestracyjny. Pełną funkcjonalność, wraz z biblioteką materiałów, osiągnie w 2022 roku.

Gorąco zachęcam do włączania się w ten wielki ogólnoświatowy projekt! Dla dobra Ziemi i wszystkich istot teraz i w przyszłości na niej żyjących.

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas!