Nasz wspólny dom

Nasz wspólny dom… wokół Laudato si’

W 5 rocznicę ogłoszenia Encykliki Laudato si’ otwieramy na portalu Klubów „Tygodnika Powszechnego” nowy dział Nasz wspólny dom poświęcony refleksji i trosce o stworzenie. W tradycji judeochrześcijańskiej „stworzenie” to znacznie więcej niż „natura”, ponieważ związane jest z Bożym planem miłości, gdzie każda istota ma wartość i znaczenie. Natura jest często traktowana jako system poznawany, analizowany i zarządzany, podczas gdy stworzenie można zrozumieć tylko jako dar, który pochodzi z otwartej dłoni Ojca nas wszystkich, jako rzeczywistość oświetlona miłością, wzywającą nas do powszechnej komunii.” (LS 76). Jesteśmy ważną częścią i gospodarzem stworzenia.

Zapraszam do pisania w nowym dziale o sprawach środowiska, o pięknie świata, o tym, co kto robi, aby wszystkim dobrze żyło się we wspólnym domu? Będziemy się zastanawiać, dlaczego nie wszyscy katolicy idą za apelami papieża Franciszka? Co robimy w tej sprawie my – Kościół? Czego wymaga od nas w tym względzie nasza wiara? Jest tyle spraw, już tyle wiedzy, tyle kolorów, tyle uczuć!

Zapraszamy do kontaktu mailowego: redakcja@klubtygodnika.pl


Najnowsze artykuły:

Nasz wspólny dom
Grzegorz Pieńkowski

Na początku było inaczej – jak zmieniliśmy naszą postawę wobec zwierząt

Jeśli w wielkości sztuki przejawia się w szczególny sposób wymiar duchowy człowieka, iskra jego twórczej wyobraźni i kreatywności, to nieznani paleolityczni twórcy rysunków przedstawieniowych w jaskini Lascaux w Akwitanii (paleolit 17 000 – 15 000 lat p.n.e.) osiągnęli poziom artystyczny, który skłonił Pablo Picasso po ich obejrzeniu do stwierdzenia „my

Czytaj więcej »
Nasz wspólny dom
Barbara Niedźwiedzka

Tak – dla praw zwierząt! Tak – dla uczenia zasad moralnych wobec zwierząt na lekcjach religii!

Przez media przetacza się dyskusja o budzących przerażenie wypowiedziach polityków partii rządzącej na temat praw zwierząt. Wypowiedzi ministrów edukacji: Tomasza Rzymkowskiego, wcześniej Przemysława Czarnka, zaprzeczają podstawowym wartościom etycznego wychowania, ludzkiemu humanitaryzmowi, potrzebie kształcenia chrześcijańskiej moralności, są głupie, nieodpowiedzialne, wskazują na stan wiedzy z czasów Kartezujsza.

Czytaj więcej »
Nasz wspólny dom
Barbara Niedźwiedzka

Zmartwychwstały Jezus wydawał się być ogrodnikiem

Dlaczego ogrodnikiem? Co wśród skał i wykutych w nich grobów miałby robić ogrodnik? Nic nie jest przypadkiem, wszystko ma mniej lub bardziej ukryty sens. (J 20,11-18) Czy to nie znak tego, o czym dawno zapomnieliśmy, kim mieliśmy być w wizji stworzenia świata spisanej przez naszych natchnionych przodków: „Pan Bóg wziął

Czytaj więcej »
Nasz wspólny dom
Redakcja

Dziś 90 rocznica urodzin ks. Józefa Tischnera. Brakuje nam go

Dziś, 12 marca, ks. prof. Józef Tischner skończyłby 90 lat. Powracajmy do jego mądrości. Czerpmy z niej tak, jak z budzącej się do życia wiosny, z natury, by dobro nie przestało odradzać się i owocować. […] Gospodarowanie jest jak rozmowa człowieka z człowiekiem. Gdy gospodarz sieje wiosenny siew, mówi. Gdy

Czytaj więcej »
Nasz wspólny dom
Redakcja

Wsłuchany w mowę ziemi. Ziemia nie jest fabryką

„Musimy dziś lepiej zrozumieć naturę więzi, która łączy gospodarza z jego gospodarstwem. Musimy właściwie ująć naturę gospodarskiej pracy. Grozi nam bowiem niebezpieczeństwo, że pracę tę potraktujemy tak, jakby to była praca przedsiębiorcy przemysłowego. Przedsiębiorca przemysłowy to jeszcze nie gospodarz. Mówiąc „przedsiębiorca przemysłowy”, mam na uwadze przede wszystkim dorobkiewicza, który nie

Czytaj więcej »
Nasz wspólny dom
Barbara Niedźwiedzka

Wiązanie nadziei w czas Adwentu

Zbliża się Boże Narodzenie. Będzie inne niż każde dotąd. Wszyscy jesteśmy inni niż byliśmy. Niektórzy bardzo ostatnim czasem doświadczeni, inni zatrwożeni przyszłością, inni gniewni. Na tego rodzaju stany ksiądz Józef Tischner proponuje nadzieję. Nie bezrefleksyjny optymizm, nie nadzieję indywidualną, wsobną, nawet nie nadzieję grupową na moje i „moich” lepsze jutro.

Czytaj więcej »
Dział redaguje:
Łąka powszechna w Klubach “TP”: