Posted on: 21 września 2018 Posted by: Michał Rychert Comments: 0

Październikowe spotkanie Klubu „TP” w Słupsku, w środę 17 października 2018 r.,  zatytułowane „Nadstaw drugi policzek. Wezwanie do wyrzeczenia się przemocy”, będzie rewersem spotkania poświęconego tematowi przemocy w Biblii,  jakie miało miejsce w czerwcu br. Tym razem z księdzem prof. Januszem Lemańskim z Uniwersytetu Szczecińskiego będziemy próbowali odkryć biblijne wezwanie do wyrzeczenia się przemocy. Czy Jezusowe słowa, o tym, aby nadstawić drugi policzek (por. Mt 5,39) to utopia, czy program dla chrześcijan wszystkich czasów? Spotykamy się jak zawsze w Bibliotece Miejskiej w Słupsku ul. Grodzka 3.

comments

Leave a Comment