Modlitwa Głębi jest dla każdego


Jak rozumieć słowa Ewangelii „ (…) wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu odda tobie” ( Mt 6,6) ? Co robić, by modlitwa czyli relacja z Bogiem była zawsze żywa? Jak świadomie przeżywać drogę duchową? Skąd brać siłę do wewnętrznej przemiany? To niektóre z pytań postawionych w czasie spotkania z Modlitwą Głębi w bielskim klubie “Tygodnika Powszechnego”.Słuchacze Ojca Wojciecha Drążka ze Zgromadzenia Misjonarzy w Marianhill mogli sądzić, że będzie mowa o trudnościach kontemplacyjnego doświadczenia. Tymczasem usłyszeliśmy proste, ale poruszające słowa: „Jestem obecny”, „Ufam”, „Miej otwarty umysł i otwarte serce”, „Wyrzekam się przemocy”.

Doświadczyliśmy modlitwy w ciszy, w postawie zgody, z pokojem wewnętrznym.

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas!