Kluby “Tygodnika Powszechnego”

Misja

Klubów „Tygodnika Powszechnego” 

Jesteśmy ruchem społeczno-kulturalnym, zrzeszającym zarówno wierzących jak i niewierzących, skupionym wokół przesłania „Tygodnika Powszechnego”. Naszym celem jest łączenie ludzi w działaniach w duchu wartości uniwersalnych i chrześcijańskich, takich jak: otwartość, wolność, wspólnotowość i solidarność. Pragniemy budować przestrzeń społeczną odpowiadając na wyzwania, które dostrzegamy wokół nas. Realizujemy to między innymi poprzez spotkania dyskusyjne i rozmowy, lekturę, działania na rzecz potrzebujących i wykluczonych, kształtowanie ruchu obywatelskiego, warsztaty, rekolekcje i modlitwę oraz wyjazdy integracyjne.