Posted on: 29 marca 2019 Posted by: Kazimierz Urbańczyk Comments: 0– Beata Smolska jest Kierownikiem Referatu Ochrony Powietrza w Wydziale ds. Jakości Powietrza Urzędu Miasta Krakowa,
– Jan Urbańczyk jest Dyrektorem Wydziału ds. Jakości Powietrza Urzędu Miasta Krakowa.

Będą poruszone takie sprawy, jak:
– Jakim powietrzem oddychamy.
– Jakie działania Urząd Miasta podejmuje się dla poprawy jakości powietrza w Krakowie.
– Jakie są efekty dotychczasowych działań.
– Co jeszcze można zrobić.
– Co leży w czyjej gestii.

comments

Leave a Comment