Posted on: 1 marca 2019 Posted by: Redakcja Comments: 0

Czas już oficjalnie poinformować, że od dwóch tygodni działa Stowarzyszenie imienia Jerzego Turowicza, które formalnie stało się ciałem spajającą całą działalność Klubów „Tygodnika Powszechnego”!

Oficjalnie sąd rejestrowy dokonał wpisu 13 lutego. Wszelkie szczegółowe informacje nt. stowarzyszenia będziemy publikować sukcesywnie w zakładce www.KlubTygodnika.pl/Stowarzyszenie. Powołanie formy prawnej nie oznacza żadnych większych zmian w funkcjonujących dotąd klubach, natomiast na pewno ściślej określone zostaną zasady powoływania nowych klubów. 

Pragniemy gorąco podziękować „Tygodnikowi Powszechnemu” i Fundacji Tygodnika Powszechnego za wspólną pracę nad statutem. Wyrazy wdzięczności kierujemy też do rodziny Pana Jerzego, szczególnie do Elżbiety Jogałły i Magdaleny Smoczyńskiej. Wszystkim dziękujemy za okazane zaufanie.

comments

Leave a Comment