Posted on: 5 października 2015 Posted by: Redakcja Comments: 0

Kluby „Tygodnika Powszechnego przyłączyły się do inicjatywy wspólnego listu wielu środowisk inteligencji katolickiej skierowanego do biskupów w sprawie rodziców samotnie wychowujących dzieci. List, który znaleźć można w załączeniu do niniejszego artykułu, został uprzednio przekazany biskupom z prezydium KEP, przewodniczącemu Rady ds. Rodziny KEP oraz ordynariuszom właściwym dla sygnatariuszy listu.

Sygnatariuszami listu obok Klubów „TP” są: Centrum Myśli Jana Pawła II, portalu Deon.pl, internetowego magazynu „Dywiz”, Klubów Inteligencji Katolickiej w Krakowie, Toruniu i Warszawie, magazynu „Kontakt”, „Przeglądu Katolickiego” „Tygodnika Powszechnego”, warszawskiego Klubu Kobiet, Wydawnictwa WAM , „Więzi”, miesięcznika „W drodze”, miesięcznika „Znak” i S.I.W. Znak.

Rozpoczynające się właśnie XIV Zgromadzenie Zwyczajne Synodu Biskupów, obradujące na temat „Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym”, jak również zbliżający się rok miłosierdzia są okazją do podjęcia pogłębionej refleksji także i nad problemami, z którymi mierzą się rodziny szczególnie potrzebujące naszego wsparcia – samotni rodzice, rodziny wielodzietne, dorośli sprawujący opiekę nad osobami zależnymi (chorymi rodzicami lub dziadkami, niepełnosprawnymi dziećmi). Bezpośrednim celem listu jest zwrócenie uwagi biskupów na rodziców samotnie wychowujących dzieci, szczególnie tych, w których nieobecny rodzic uchyla się od wszelkiej pomocy – w tym również materialnej. Bardzo ważną sprawą jest tworzenie systemu pomocy dzieciom z rozbitych rodzin i samotnym rodzicom. Wiele takich inicjatyw jest już przez Kościół realizowanych. Jednak potrzebne jest powszechne nauczanie, że grzechem jest uchylanie się od płacenia alimentów i podkreślanie w katechezie, że wejście w związek małżeński łączy się z odpowiedzialnością za dzieci, które mogą się pojawić i to zobowiązanie nie znika po rozpadzie związku małżeńskiego. Głoszenie tego nauczania jest szczególnie istotne w związku z ostatnimi zmianami w zakresie orzeczeń o nieważności małżeństwa. Wszak bywa, że jest ona orzekana wobec osób, które mają dzieci. Co więcej, także i w rozmowach o udzielaniu Komunii dla osób żyjących w niesakramentalnych związkach trzeba pamiętać, że akt pokuty i zadośćuczynienia z powodu rozpadu związku powinien być dokonywany nie tylko wobec Boga i drugiego z małżonków, ale i wobec dzieci. To one przecież zawsze cierpią na tym najbardziej.

Brak poważnego zaangażowania ze strony polityków w poprawę losu rodzin, które potrzebują wsparcia jest możliwy za sprawą nastawienia społecznego. Wspólnota Kościoła ma w swoich rękach narzędzia pozwalające to nastawienie zmieniać.

Prosba do biskupow Kosciola rzymskokatolickiego w Polsce_09_2015

comments

Leave a Comment