Posted on: 12 grudnia 2017 Posted by: Redakcja Comments: 0

Ks.Marek Uglorz – pastor kościoła ewangelicko-augsburskiego był pierwszym gościem zaproszonym do  Klubu „Tygodnika” w Bielsku-Białej. Tematem wykładu był ewangelicki etos – geneza i skutki. Genezę reformacji wywiódł z opowieści o Abrahamie, który słyszy głos: „Wyjdź z namiotu swojego ojca”. Tak rozpoczyna się historia wychodzenia ze świętości ku nowej duchowości Jezusa – ucznia Jana. Do niej właśnie, wg wykładowcy, nawiązywał Marcin Luter nawołujący człowieka do odkrycia własnego powołania czyli odkrycia w sobie Bożego obrazu.

W drugiej części pastor odniósł się do mitów i stereotypów dotyczących luteran, np. przekonania, że wraz z reformacją pojawił się indywidualizm czy też wiązania kapitalizmu z wpływem reformacji. Mówił także o sekularyzacji jako skutku reformacji.

Po wykładzie pytano pastora o rolę Jana w życiu Jezusa, o to czym wg luteran jest wiara i czy naprawdę reformacja odrzuciła tradycję. Ciekawe były informacje na temat współczesnej kondycji kościoła ewangelicko-augsburskiego, zwłaszcza prób odnowy podejmowanych w Skandynawii i rosnącej liczby wiernych w polskich zborach ewangelickich.

Na koniec mocno wybrzmiały dwa pytania: czy możliwy jest zakaz milczenia dla duchownych protestanckich ( nie) i czy jest jakaś perspektywa jedności wśród chrześcijan. Jako wykładowca ChAT-u  i biblista pastor Uglorz wydaje się być optymistą.

Następne spotkanie Klubu „Tygodnika Powszechnego” w Bielsku-Białej 12 stycznia o godz. 17 w Klubie Nauczyciela.

 

comments

Leave a Comment