Posted on: 19 grudnia 2018 Posted by: Janina Rogolińska-Pieronek Comments: 0

W Klubie „TP” w Bielsku-Białej spotkaliśmy się z Księdzem Biskupem Tadeuszem Pieronkiem. Pytaliśmy go o  relacje między chrześcijaństwem, Kościołem i Unią Europejską. To ważne tematy w czasie narastającego sceptycyzmu, krytycznych opinii o UE i propagandy antyunijnej. Podejmowali je także rozmówcy Szymona Wróbla, autora książki „Ojciec, czyli o Pieronku”, którą na spotkaniu prezentował sam autor. Książka jest nie tylko biografią i historią rodzinną Księdza Biskupa, ale też  zbiorem wywiadów z ludźmi, którzy się z nim zetknęli.

Nasz Gość wie o tym wiele, gdyż od 18 lat organizuje międzynarodowe konferencje o roli Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej. Początkowa inicjatywa dwóch przedsiębiorców ze Śląska rozrosła się w cykliczne obrady najwyższych przedstawicieli władz UE i państw członkowskich.

Ksiądz Biskup przypomniał chrześcijańskie korzenie Unii i jej ojców-założycieli — Sługę Bożego Roberta Schumana i Alcide de Gasperi, którego proces beatyfikacji trwa. Korzyści z uczestnictwa w Unii są dla Biskupa Pieronka bezsporne. Trzeba jednak „wolność dobrze zagospodarować” – cytował słowa Jana Pawła II. Choć Europa staje się laicka, duchowość powinna być cały czas budowana i strzeżona. W tym procesie Polska może odegrać ważną rolę. Państwo i Kościół  są wspólnotami różnymi, niezależnymi, kierującymi się innym porządkiem – przekonywał Biskup Pieronek, a dzieje świata – podkreślał – nie zawsze toczą się według ludzkich kalkulacji.

Warto jednak stawiać pytania: do czego zmierzamy? Po co jesteśmy? Ksiądz Biskup Pieronek, pytany o młodzież odchodzącą z Kościoła, podkreślał, że bunt młodych jest zjawiskiem normalnym. W tym kontekście przejmująco zabrzmiały słowa Księdza Biskupa o Bogu – niewyobrażalnie dobrym, przebaczającym Ojcu.

Z radością powitaliśmy na spotkaniu w Książnicy Beskidzkiej  Biskupa Seniora Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego-pastora Pawła Anweilera. Obecność Księdza Biskupa przypomniała nam pierwszego Gościa w bielskim Klubie – pastora dr Marka Uglorza, który inaugurował naszą działalność rok temu

comments

Leave a Comment