Posted on: 20 października 2018 Posted by: Joanna Rózga Comments: 0

Votes for Catholic Women – tak zakończyliśmy spotkanie wokół książki „Emancypantki. Kobiety które zbudowały Kościół” z udziałem autorki Zuzanny Radzik i Aleksandry Klich, redaktorki naczelnej Wysokich Obcasów i vice GW.

Nagranie ze spotkania:

Bohaterkami naszego spotkania były  kobiety które zbudowały Kościół,  które zmieniały swoje życie by poświęcić je formującemu się Kościołowi. Bogate, ciekawe świata, wykształcone, ofiarujące czas, gotowe na wyrzeczenia i wspierające materialnie. Kobiety apostołki, nosicielki dobrej nowiny, pielgrzymujące lub oddające się modlitwie i ascezie. I to w czasach gdy oczekiwania dotyczące kobiet były dość określone, one porzucały dawne rozumienie  kobiecości, macierzyństwo, rodzinę, pozycję społeczną i oddawały się temu, co uznawały za najważniejsze. Kobiety męczennice, dziewice, wdowy…

Chrześcijaństwo musi być radykalne, wymaga czegoś więcej, mówiła Zuzanna Radzik, trzeba coś z siebie dać. I one tak to rozumiały, głosząc Słowo, wychodząc na areny, pustynie, ślubując dziewictwo…

Takie postrzeganie życiowych wyborów kobiety, w tamtych czasach, było dość ekstremalne. Nawet to, co widzimy w postawie samego Chrystusa, czy potem  św. Pawła, nie było łatwe do zaakceptowania w chrześcijańskich wspólnotach pierwszych wieków, a potem formującym się Kościele.

Skąd brało się negatywne myślenie o kobiecie, grzesznej, nieroztropnej, niezdolnej do samodzielnego myślenia? Dlaczego wreszcie nie „rozpakować”  chrześcijańskiego  przekonania o jej roli i nie skonfrontować  z historyczną prawdą,  nie  zmienić  postrzegania kobiety w Kościele. I dlaczego, mimo całego względem nich oporu, kobiety nadal chcą w tym Kościele być, pytała Aleksandra Klich.

Mówiliśmy o tych, które nie rezygnowały, i do dziś nie rezygnują, nie tracąc nadziei i nie chcąc dalej milczeć. Domagają się prawa o swój głos i swój wybór w Kościele.

Spotkanie zakończyliśmy modlitwą, z ostatnich stron książki Zuzanny Radzik, do kobiet, które służyły Bogu i Kościołowi. By natchnęły nas  swoją wiarą i siłą.

comments

Leave a Comment