Posted on: 22 października 2013 Posted by: Anna Rutkowski Comments: 0

klub_tp_logo_berlin_200Podczas kolejnego spotkania berlińskiego Klubu „Tygodnika Powszechnego”, które odbyło się 9 października, poruszony został temat: „Matka Polka – mit czy rzeczywistość?”. Spektrum dyskutowanych zagadnień było bardzo szerokie. Uczestnicy i uczestniczki podzielili się swoimi obserwacjami oraz osobistymi doświadczeniami w tej materii.

Dyskusja toczyła się przede wszystkim wokół problemu stereotypowego myślenia o polskiej kobiecie i wpływu mitu na życie rzeczywistych kobiet i ich macierzyństwo we współczesnym świecie. Zgodnie stwierdzono, że pojęcie „Matki Polki” będące konstruktem kulturowym, funkcjonowało przez ostatnie stulecie jako obowiązujący wzorzec kobiecości, jednak w realiach wolnej Polski straciło swój pierwotny sens i zostało przedefiniowane. Starano się dociec, co faktycznie dzisiaj kryje się pod tym wyrażeniem i jakie uniwersalne cechy można przypisać kobiecie-matce w XXI w., w warunkach apoteozy indywidualności, samorealizacji i wolności jednostki oraz zmieniającego się modelu rodziny. Zwrócono uwagę, że mit Matki Polki nie przystaje do rzeczywistości, i – analogicznie jak do matki niemieckiej, rosyjskiej bądź innej narodowości – należy raczej mówić o „polskiej matce”. Obecnie jej zadaniem jest nie tyle tradycyjnie pojęte pilnowanie domowego ogniska i dbanie o patriotyczne wychowanie dzieci, co pogodzenie często sprzecznych ze sobą ról i oczekiwań w przestrzeni ja-rodzina-społeczeństwo. W Polsce teoretycznie stawia się macierzyństwo na piedestale, jednak w praktyce bycie matką stanowi dla kobiety duże wyzwanie. Współczesna Matka Polka musi bowiem być idealna w każdej dziedzinie, realizować się zawodowo i równocześnie przedkładać potrzeby dziecka i rodziny ponad swoje własne.

Na koniec spotkania poruszona została też kwestia przeżywania macierzyństwa na obczyźnie. Zastanawiano się nad rolą, jaką powinna odgrywać matka w kształtowaniu tożsamości kulturowej dziecka w rzeczywistości emigracyjnej. To na niej bowiem spoczywa obowiązek wprowadzenia dziecka w świat tradycji i kultury polskiej, a kluczem do tego jest nauka języka polskiego.

comments

Leave a Comment