Klub “TP” Zielona Góra

Podstawowym celem działalności Klubu jest popularyzacja pisma „Tygodnik Powszechny” w Zielonej Górze i województwie lubuskim. Chcemy, żeby zielonogórski klub był miejscem spotkań ludzi otwartych i gotowych do dialogu w poczuciu odpowiedzialności za Kościół, lokalną społeczność i losy kraju. Zapraszamy osoby z różnych środowisk, bez względu na wiek, zawód i światopogląd, które w spotkaniach i debatach otwartych dla szerokiej publiczności będą miały możliwość swobodnego wypowiadania się w atmosferze wzajemnego szacunku, życzliwości, otwartości oraz tolerancji. Klub “TP” jest niezależny, ale jesteśmy gotowi współpracować ze środowiskami, które stawiają sobie podobne cele.

Kontakt: zielonagora@klubtygodnika.pl

Nr konta: 90 1750 0012 0000 0000 4104 8786

Aktualności:

Klub "TP" Zielona Góra
Bożena Ostrowska

Spotkanie Klubu w Zielonej Górze – relacja

Śledzik był tylko pretekstem do spotkania w gronie przyjaciół. Potrzeba spotkania, ale przede wszystkim rozmowy jest ogromna. Planowaliśmy serdeczne i wesołe pożegnanie karnawału, niestety ostatnie wydarzenia na Ukrainie zdominowały nasze

Czytaj więcej »
Klub "TP" Zielona Góra
Konrad Stanglewicz

Niemcy to państwo niebezpieczne czy raczej nieznane?

To zadziwiające, jak mało wiedzą polscy politycy i dziennikarze (nie mówiąc już o zwykłych zjadaczach chleba) o współczesnych Niemczech, o funkcjonowaniu ich zdecentralizowanego systemu politycznego, o przemianach i tendencjach panujących

Czytaj więcej »