Życie w wierze. Benedykt XVI

Benedykt XVI – ostatni papież dotychczasowego chrześcijaństwa, chrześcijaństwa jakie znamy, jakie dotychczas znaliśmy. W tym duchu pisze red. Edward Augustyn, gość naszego najbliższego spotkania, w swoim tygodnikowym tekście.

https://www.tygodnikpowszechny.pl/ostatni-taki-papiez-181972

Jaka wiara, jakie chrześcijaństwo było udziałem zmarłego niedawno papieża emeryta w jego drodze przez niemieckie uczelnie, sobór, kongregacje, rzymskie biskupstwo i bezprecedensowy wybór ostatnich lat życia.

Jakim człowiekiem, jakim teologiem i jakim duszpasterzem był Benedykt XVI?  „To nie ja się zmieniłem, ale oni – tak w pierwszym wywiadzie po objęciu Kongregacji Nauki Wiary odpowiedział na pytanie o najbardziej postępowych teologów, do których grona i on przez pewien czas należał, tworząc krytyczne wobec Watykanu czasopismo Concilium.”

Czego na pewno w swojej postawie i rozumieniu wiary nie zmieniał a gdzie widział potrzebę zmian?

“Abdykujący z urzędu najwyższy kapłan Kościoła rzymskiego nie dla wszystkich mógł być przekonującym świadkiem obrony dogmatycznych pewników. Czy skutecznie za to świadczył o Chrystusowej kenozie – o dążeniu, którego oczekiwało od niego wielu?” – pyta w swoim tekście w “Więzi” Sebastian Duda, nasz drugi gość.

Benedykt XVI jest trudny do jednoznacznego określenia. Posiadał w sobie głęboką konsekwencję mocno zakorzenionej wiary i sposobu jej przeżywania. Starał się łączyć szacunek do tradycji i dorobek myśli chrześcijańskiej z otwartością na naukę i zmieniający się świat.

Zapraszamy do warszawskiego Klubu „TP” w czwartek, 16 marca o godz. 18:00 do sali KIK (ul Freta 20/24A, II piętro) na spotkanie „Życie w wierze. Benedykt XVI”, w którym udział wezmą red. Edward Augustyn (Tygodnik Powszechny) i red. Sebastian Duda (Więź).

Polecamy rozmowę Edwarda Augustyna, Michał Kuźmińskiego i Piotra Sikory w „Tygodniku Powszechnym”.

https://www.tygodnikpowszechny.pl/benedykt-xvi-papiez-nieswiety-181937

Polecamy też podcast Sebastiana Dudy i Zbigniewa Nosowskiego.

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas!