Pomoc na dłuższy dystans

W czwartek, 12 maja, po długiej przerwie spowodowanej pandemią odbyło się spotkanie warszawskich klubowiczów z koordynatorami inicjatyw Klubu Inteligencji Katolickiej, dotyczące sytuacji na granicy polsko – białoruskiej oraz działań na rzecz ludności uciekającej z dotkniętej wojną Ukrainy.

Rozmowę rozpoczęliśmy od pytań skierowanych do koordynatorów Punktu Interwencji Kryzysowej przy granicy polsko – białoruskiej. Państwo Maria i Wojciech Radwańscy opowiedzieli o początkach organizowania prac PIK na granicy, pierwszych spotkaniach wolontariuszy, współpracy z Grupą Granica w znalezieniu miejsca na stworzenie takiego punktu, a także prowadzonych przez Grupę Granica szkoleniach wolontariuszy KIK – u. Najważniejsze było otrzymanie istotnych wskazówek, w jaki sposób udzielać pomocy w terenie, by “była ona zgodna z prawem a jednocześnie realna”, jak powiedziała pani Maria Radwańska. Pan Wojciech zapoznał nas z przebiegiem samej interwencji, co wchodzi w jej skład i w jaki sposób umieszcza się w lasach pakiety pomocowe, tak by zapewniły potrzebującym przetrwanie. Nasi goście poruszyli trudną kwestię konfrontacji pracowników Straży Granicznej z wolontariuszami, w jaki sposób działalność wolontariuszy jest źle przez nich interpretowana. Próba uruchomienia machiny strachu wśród społeczeństwa jest sposobem, by zniechęcić lokalną ludność do wszelkich działań pomocowych.

O kolejnych działaniach związanych z wojną na Ukrainie opowiedziały Kamila Dembińska i Maria Ossolińska, koordynatorki hostelu interwencyjnego dla nie ukraińskich uchodźców z Ukrainy. Mówiły o ciężkiej kondycji psychicznej przybywających uchodźców, którzy potrzebują nie tylko czasu na odpoczynek, ale przede wszystkim chcą poczuć się bezpiecznie. Opowiedziały o  trudach pracy wolontariuszy i pojawiającym się coraz częściej wśród nich zjawisku wypalenia.
Nasze gościnie zwróciły uwagę na ogromną rolę psychologów, którzy pomagają wolontariuszom w ich codziennej działalności.

Członkowie Klubu Inteligencji Katolickiej zadbali również o najmniejszych i bezbronnych mieszkańcach Ukrainy. Pan Marek Kielanowski, przewodniczący Sekcji Wschodnioeuropejskiej, koordynował ewakuacją osób z niepełnosprawnościami. Opowiedział w obszerny sposób, jak wyglądała zbiórka środków na transport niepełnosprawnych dzieci znajdujących się w stanie paliatywnym.  Nawiązał do kwietniowego spotkania, które odbyło się we Lwowie i dotyczyło usprawnienia i koordynacji polsko – ukraińskiej pomocy osobom niepełnosprawnym, sierotom oraz samotnym matkom i ich dzieciom. Bardzo mocno podkreślił zaangażowanie polityków, samorządów w pomoc, by jak najszybciej dzieci otrzymały pomoc medyczną i bezpieczne warunki.

Nie tylko o zdrowie i bezpieczeństwo najmłodszych zadbali członkowie KIK – u. Wraz z Fundacją Nasz Wybór / Ukraiński DOM (oraz Przymierzem Rodzin i Polską Fundacją Szkolną) utworzyli Warszawską Szkołę Ukraińską SzkoUA, gdzie dzieci będą mogły dokończyć rok szkolny na zasadach zgodnych z wytycznymi Ministra Edukacji i Nauki Ukrainy. Koordynatorka szkoły, pani Antonina Michałowska, opowiedziała, jak powstała szkoła i jak wygląda w niej codzienna nauka Mówiła o planach na przyszłość, sprawach ważnych dla funkcjonowania szkoły oraz potrzebach uczniów. Na chwilę obecną potrzebne jest miejsce w rodzaju sali gimnastycznej, gdzie dzieci będą mogły nie tylko w ramach lekcji wychowania fizycznego aktywnie spędzić czas.

Jesteśmy wdzięczni jako klub za możliwość spotkania i rozmowy. Te wszystkie inicjatywy, działania wolontariuszy dają ogromną nadzieję. Jak powiedziała jedna z zaproszonych gości: “nie odpuścimy”. To najpiękniejsze słowa, jakie można było usłyszeć podczas tego spotkania.

Poniżej podajemy konta i linki celem  wsparcia inicjatyw warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej Punktu Interwencji Kryzysowej. Zachęcamy do wpłaty darowizny na rachunek KIK – u:
31 1140 2062 0000 4445 3900 1010 tytułem „darowizna na cele statutowe – granica”

Hostel interwencyjny:  Link dla wolontariuszy; https://bit.ly/HostelInterwencyjny

Link do zbiórki środków czystości i innych potrzeb hostelu: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S-U0tVBxvF1QJnMa7gWnTHHzcAUr98ZvFtUw1wUqpX0/edit#gid=0
Uwaga! Pilnie poszukiwany jest lokal na hostel, którego dotychczasowa lokalizacja aktualna jest jedynie do końca maja.
Wsparcie finansowe działań pomocowych:
69 1560 0013 2000 1706 4454 5706 tytuł przelewu darowizna na cele statutowe – Ukraina

Link do nagrania wydarzenia:

https://youtu.be/5U7kXngQXqA

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas!