Meandry pamięci

Pamięć ludzi, miejsc i języka, pamięć kultury i religii, pamięć tego, co zostało brutalnie zniszczone i wymazane ze zbiorowej i często indywidualnej pamięci i jak ona do nas wraca, będzie tematem spotkania, którym Klub warszawski chciałby wpisać się w obchody 80. rocznicy wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim.

„Spotkanie „Meandry pamięci” to spotkanie wokół pamięci po nie-istniejącym mieście oraz o przywracaniu jej dzisiaj. Czy odczuwamy ból fantomowy po miejscu – po – getcie? Czy opłakaliśmy brak naszych sąsiadów Żydów? Czy nie wyparliśmy tego, co było tu kiedyś, odbudowując tylko „polską” Warszawę? Czy dzisiaj odzyskaliśmy pamięć, czy żyjemy z dwoma nieprzystającymi pamięciami Polski cierpiącej na rozdwojenie jaźni?” – pyta Marta Titaniec , współorganizatorka i moderatorka rozmowy, do której zaprosiliśmy Beatę Chomątowską, Stanisława Krajewskiego i Pawła Sawickiego.

Na spotkaniu będziemy promować Wydanie Specjalne „Tygodnika Powszechnego” Żydowska Polska Walcząca, które ukazało się 29 marca.

„Czesław Miłosz czy Jan Błoński – autor opublikowanego na łamach „TP” przed 36 laty głośnego eseju „Biedni Polacy patrzą na getto” – szukali słów, by uporać się z tamtym doświadczeniem. My, oprócz słów, mamy także pamięć – możemy ją ofiarować tym, którzy pod kwietniowym niebem na cmentarzysku warszawskiej „Dzielnicy Północnej” ginęli w płomieniach, z bronią w ręku i bez, przytuleni do najbliższych lub samotni.” pisze we wstępie red. Michał Okoński, redaktor wydania

https://www.tygodnikpowszechny.pl/zydowska-polska-walczaca-182716

Zapraszamy w czwartek, 20 marca godz. 19 do  sali KIK przy ul. Freta 20/24A

Beata Chomątowska, dziennikarka, pisarka, założycielka przestrzeni publicznej Stacja Muranów i autorka książki o tym samym tytule, mówiącej o historii części Warszawy, będącej przed wojną dzielnicą żydowską. Autorka wielu książek osadzonych w pamięci o ludziach i miejscach. Stale współpracuje z „Tygodnikiem Powszechnym” i „Gazetą Wyborczą Stołeczną”. Jej tekst znajduje się ostatnim Wydaniu Specjalnym.

Stanisław Krajewski – filozof żydowskiego pochodzenia, matematyk i publicysta, działacz mniejszości żydowskiej w Polsce. Współtworzył Towarzystwo Przyjaźni Polsko  -Izraelskiej, Polską Radę Chrześcijan i Żydów oraz Fundację Forum Żydowskie, w ramach której zainicjował „żydowski telefon zaufania” . Pisze teksty do „Tygodnika Powszechnego”.

Paweł Sawicki – członek zarządu Fundacji Pamięć Treblinki, której fundatorem i członkiem Rady był niedawni zmarły prof. Paweł Śpiewak. Fundacja gromadzi i upowszechnia pamięć ludzi i wydarzeń, największego obozu zagłady na terenie Polski.

Marta Titaniec – członkini zarządu Fundacji św. Józefa. Wcześniej członkini Prezydium Zarządu warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, gdzie kierowała projektami pomocy humanitarnej, sekretarz generalna Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, a latach 2010 – 2018 była kierowniczką działu projektów zagranicznych w Caritas Polska oraz Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego X i XI Zjazdu Gnieźnieńskiego. Członkini zespołu Laboratorium Więź.

 

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas!