„Głusza”- pusto dookoła – relacja ze spotkania

Gościnią kolejnego spotkania z cyklu „Piszą w Tygodniku” była Anna Goc, tegoroczna laureatka Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego, nagrodzona za książkę „Głusza”, poruszającą tematykę dotyczącą sytuacji ludzi Głuchych w Polsce. Annę Goc gościliśmy już w roku 2022 w ramach podobnego cyklu spotkań  “Na 75 –  lecie „Tygodnika Powszechnego”. Już wtedy była autorką tekstów opisujących problemy i trudności osób głuchych i niedosłyszących w życiu społecznym, edukacji, dostępie do opieki zdrowotnej i w codziennych oczywistych dla innych czynnościach i sprawach.

Podczas spotkania omówiliśmy wiele istotnych tematów wynikających z książki, a nasza Gościni opowiadała nie tylko o pracy nad nią, ale przede wszystkim o zrodzonych z  jej relacji z bohaterami reportaży.

W książce Anna Goc opisuje ogrom istotnych problemów w komunikacji społecznej, wynikających z braku otwarcia przez państwo podstawowych dróg do jednostek urzędowych dla Głuchych (pogotowie, urzędy, policja czy szpital). Pokazuje możliwości edukacji i rozwoju dziecka, które w Polsce rodzi się głuche. W trakcie spotkania poznaliśmy wiele opisanych w książce historii o tym, jak ta edukacja bywa opresyjna, o czym mówią bohaterowie książki, dziś już dorośli ludzie. Poruszyliśmy też bardzo ważną wynikającą z poprzedniego tematu kwestię języka migowego, o którego istnieniu niewielu z nas wie i ma świadomość sposobu jego działania, a uznanie którego jako oficjalnego języka służącego do komunikacji jest podstawowym prawem Głuchych.

W trakcie spotkania rozważaliśmy szeroko rozumiane pojęcie nienormatywności albo, jak nazwała to nieprzychylne określenie Pani Iza z Wrocławia, alternatywnego sposobu funkcjonowania w społeczeństwie. Nasze wnioski oparły się na zrozumieniu, iż określanie nienormatywności wynika ze społecznego konstruktu, który bardzo zawęża sposób postrzegania siebie wzajemnie.
Ponadto tym, co dotknęło nas, rozmawiających i czytających książkę, jest ogromne poczucie samotności Głuchych. Samotności wśród nas, spowodowanej głównie niezrozumieniem lub strachem przed kontaktem. Anna Goc dała nam radę, byśmy potrafili ze szczerością i bez bojaźni rozmawiać z Głuchymi – by nie czuli oni, że jest „pusto dookoła”*.

* „pusto dookoła”, znak określający głuszę miga postać na okładce książki Anny Goc „Głusza”

Spotkanie prowadziła i podsumowała Monika Mellerowska z Klubu w Grudziądzu.

Nagranie rozmowy:

https://klubtygodnika-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/joanna_rozga_turowicz_org/Ed1dI67qp2tCo-L-3270G0EBmingNtxqJph8jMYqZTJdRw

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas!