Samorządność- czym jest i po co jest?

KTP Trójmiasto zaprasza na debatę online pt.: „Samorządność- czym jest i po co jest?”, która odbędzie się we wtorek, 30.11. o godz. 18.

Chcemy porozmawiać o samorządności, która, wydawałoby się, była od zawsze.
Ustrój samorządowy w Polsce został jednak wprowadzony dopiero po przemianach 1989 roku. Oczywiście wcześniej wypracowywano różne koncepcje. O nowym polskim ustroju mówiło się już w 1981 roku podczas I Zjazdu NSZZ Solidarność. Osobą, która była rzecznikiem tej idei, był prof. Jerzy Regulski, który prowadził prace nad reformą samorządową. Taką osobą był też, między innymi, już wcześniej, Lech Bądkowski, o którym dzisiaj mówi się, że był wśród ojców polskiej samorządności
Podczas konferencji w Europejskim Centrum Solidarności, w czasie obchodów Święta Wolności 28.08.2021 roku odbyła się rozmowa o początkach nowego ustroju. Jerzy Buzek, który w tamtym czasie był premierem, i Grzegorz Grzelak, który należał do osób wdrażających w życie myśl samorządową, stwierdzili, że po 1989 roku Polska stała się prekursorem samorządności w Europie.
O samorządzie terytorialnym mówiło się i pisało na Pomorzu już w połowie XIX wieku. Lech Bądkowski, jako rzecznik pomorskiej myśli politycznej, wypowiadał się o samorządności w swoich esejach pisanych w 1944 roku w Londynie. W eseju „O krajowości” mówi tak: Demokratyczności ustroju nie uzyskuje się więc prostym istnieniem kłócących się partii, ale wprzęgnięciem możliwie najszerszych mas ludności do służby państwa. Nigdy nie uda się tego uzyskać przez stawianie bezpośrednio odległego ideału państwa przed oczyma zwykłego obywatela. W tym miejscu wysuwa się zasada krajowości, jako najlepsza- jeśli nie jedyna- alternatywa. Lech Bądkowski samorządność nazywa tutaj „zasadą krajowości”.

Proponujemy Państwu spotkanie dyskusyjne dotyczące samorządności. Chcemy zastanowić się nad tym, czym ona jest, po co jest potrzebna. Jak ważna jest nauka samorządności od najmłodszych lat i umiejętność jej zachowania wbrew naciskom zewnętrznym. Jak samorządność pomaga w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego, odpowiedzialnego za swoje państwo i chcącego uczestniczyć w jego funkcjonowaniu.

Zaprosiliśmy doświadczonych samorządowców, ale także osoby, które już w bardzo młodym wieku wdrażają się w budowanie społeczeństwa demokratycznego i takiego, które decyduje samo o sobie.

Zapraszamy do wspólnej rozmowy.

Współorganizatorem spotkania jest Fundacja “Samorządność”im. Lecha Bądkowskiego.

Link do spotkania:

www.facebook.com/klubtygodnika/videos.

Grzegorz Grzelak– politolog, samorządowiec, wykładowca akademicki, działacz opozycyjny w okresie PRL-u. W latach 70. zaangażował się w działalność Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, należał do założycieli Ruchu Młodej Polski. W latach 1980-81 pełnił funkcję kierownika Sekretariatu Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ Solidarność, wszedł też w skład Komisji Krajowej „Solidarności”. Po wprowadzeniu stanu wojennego ukrywał się.
Powrócił do współpracy z Lechem Wałęsą po jego zwolnieniu z Arłamowa. W 1991 pełnił funkcję sekretarza stanu ds. samorządu terytorialnego w Kancelarii Prezydenta RP.
W latach 90. zasiadał w Radzie Miasta Gdańska , kierował też Sejmikiem Samorządowym Województwa Gdańskiego. W latach 1998–2002 sprawował mandat radnego Sejmiku Województwa Pomorskiego, wchodził w skład zarządu województwa, później przez część kadencji pełnił funkcję przewodniczącego sejmiku. W 2006 został radnym III kadencji. W 2010, 2014 i 2018 uzyskiwał reelekcję. W V oraz w VI kadencji powoływany na wiceprzewodniczącego sejmiku.

Sławina Kosmulska – urodzona gdańszczanka, inżynier i psycholog społeczny. Od lat 70-tych XX wieku zaangażowana społecznie w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim ( jako studentka była prezeską Klubu Studentów „Pomorania”), aktywna w NSZZ Solidarność w latach 80-tych, w 1988 roku przewodnicząca komisji zakładowej w LWSM Osowa, od 1990 roku aktywna w Gdańskim Komitecie Obywatelskim, zaangażowana w wybory samorządowe 1990 roku, obecnie w Społecznym Komitecie Budowy Pomnika Poległych Stoczniowców 1970 w Gdańsku, stowarzyszeniu Wszystko dla Gdańska. Od 2018 roku jest radną dzielnicy Osowa. Publikuje w miesięczniku Pomerania i periodyku Głos Gdańska, w 2020 roku wydała książkę o swoim ojcu pt. „(Nie)znane życie figuranta Lecha Bądkowskiego”, w 2021 roku założyła Fundację „Samorządność” im. Lecha Bądkowskiego, której jest prezeską.

Ewelina Stefańska – przewodnicząca zespołu ds. polityki młodzieżowej Rady Naczelnej Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. W 2021 r. została wybrana do zarządu Youth of European Nationalities YEN/JEV w roli przewodniczącej grupy roboczej ds. polityki i praw mniejszości. Była prezeską Klubu Studentów Pomorania, obecne zajmuje się finansami Klubu. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Gdańskim, a także Zarządzania Instytucjami Artystycznymi. Prowadziła audycję Kaszëbskô Knéga w Twojej Telewizji Religijnej oraz Farwë Kaszëb w TVP Gdańsk. Wiceprezeska Fundacji Samorządność im. Lecha Bądkowskiego.

Mikołaj Kujawa – uczeń IV klasy X Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Lecha Bądkowskiego w Gdańsku. Nominowany do nagrody młodzieżowego przedsiębiorcy roku, założyciel Qjawa Brand S.A., były przewodniczący samorządu uczniowskiego w LO. Absolwent Młodzieżowej Akademii Biznesu oraz programu Washington Business Programme. Od 4 lat związany z młodzieżową działalnością samorządową na terenie Gdańska, inicjator i organizator Gali Samorządów XLO.

Adam Gołaszewski – uczeń II klasy XIX Liceum Ogólnokształcącego im Mariana Mokwy w Gdańsku, Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego XIX LO,  chórzysta w chórze młodzieżowym XIX LO ,,Scherzi Musicali”- młody aktor musicalowy, reżyser i scenarzysta w Grupie Filmowej TuuStar

 

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas!