Dorosłość na dwóch krańcach spektrum autyzmu

Klub Tygodnika Powszechnego Trójmiasto, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Fundacja „Samorządność” im. Lecha Bądkowskiego oraz Fundacja Wspólnota Gdańska zapraszają na spotkanie „Dorosłość na dwóch krańcach spektrum autyzmu”, które odbędzie się w środę, 7 września, o godz. 18 w Oliwskim Ratuszu Kultury w Gdańsku przy ul. Opata Jacka Rybińskiego 25.

Bardzo dziękuję Pani Małgorzacie Rybickiej za przygotowanie debaty, Pani Sławinie Kosmulskiej i Panu Andrzejowi Stelmasiewiczowi za współpracę i pomoc.

O jednych i drugich osobach  mówi się, że mają autyzm, albo że są w spektrum autyzmu, ale należą do dwóch odmiennych rzeczywistości. Te pierwsze dużo mówią o sobie i swoich potrzebach. Potrzeby tych drugich, które  zwykle mówić nie umieją, są pomijane.

Ten temat jest coraz częściej poruszany w publicznej debacie. Wiele osób dopiero w wieku dorosłym dokonuje samodiagnozy albo otrzymuje diagnozę medyczną. Często są  wykształcone i stosunkowo dobrze funkcjonują, choć nie bez problemów. Nie chcą zatem , żeby autyzm traktować jako niepełnosprawność, raczej mówią o wzbogacającej neuróżnorodności i o alternatywnej ścieżce rozwojowej, która stała się ich udziałem. Ich głos staje się dominujący w przestrzeni publicznej. A przecież diagnozę spektrum autyzmu mają także osoby z bardzo poważnymi problemami, niesamodzielne i wymagające wiele wsparcia od innych. Te osoby nie są w stanie wyrazić swoich potrzeb, najczęściej nie mówią. Ich rzecznikami stają się rodzice, którzy od lat walczą o prawa dorosłych osób z autyzmem i którzy nie mają wątpliwości, że ich dzieci są bardzo niepełnosprawne. Ale niestety – nie otrzymują w Polsce odpowiedniego i systemowego wsparcia.

Różnicę między tymi dwoma grupami najlepiej widać, gdy spojrzymy na konkretne osoby. Jedna z nich ma autyzm i wynikające z niego problemy z relacjami społecznymi, ale potrafi żyć samodzielnie. Co więcej – ponadprzeciętna inteligencja oraz doskonała pamięć mogą być dla niej powodem do dumy. Mówienie o „alternatywnej ścieżce rozwojowej” może być w przypadku takiej osoby zrozumiałe.

Druga osoba ma autyzm i niepełnosprawność intelektualną w stopniu znacznym. Nie potrafi mówić, zadbać o podstawowe potrzeby życiowe, bez terapii zagłębia się w kompulsjach, na stres reaguje autoagresją. Ma swoją niezbywalną godność, ale czy można uznać, że jej ścieżka rozwojowa jest wzbogacająca dla niej samej, jej rodziny i społeczeństwa?

Jak zatem mówić o autyzmie? Czy możemy wymagać od samorzeczników, zwykle wysoko funkcjonujących osób z autyzmem, żeby uwzględniali w swoich wypowiedziach także potrzeby osób z autyzmem wymagających bardzo dużego wsparcia? A może klucz do problemu jest w języku, w nazwaniu odpowiednimi słowami tych zupełnie odmiennych grup osób z autyzmem?

Celem spotkania jest pokazanie dwóch krańców spektrum autyzmu i zupełnie odmiennych możliwości oraz potrzeb ludzi mających tę samą diagnozę, z uwzględnieniem osób z tzw. autyzmem głębokim, których głos jest w przestrzeni publicznej zupełnie niesłyszalny, a ich potrzeby nie są uwzględniane przez państwo.

Zapraszamy do wspólnej dyskusji.

Spotkanie będzie też transmitowane na YouTube.

Link do transmisji: https://www.youtube.com/watch?v=WugXbRPQFdQ

Prowadzenie spotkania :

Dr Anna Strzałkowska – psycholożka, socjolożka, adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, ekspertka w zakresie równego traktowania, działaczka na rzecz praw człowieka. Współtworzy Klub Tygodnika Powszechnego Trójmiasto.

Uczestnicy debaty:

Adam Kompowski – prezes Fundacji Dom Autysty, ojciec dorosłej osoby z autyzmem. Przez wiele lat był dziennikarzem i redaktorem redakcji „Gazety Wyborczej” w Poznaniu. Lider grupy rodziców, którzy zbudowali poznański Dom Autysty.

Dorota Próchniewicz – matka dorosłej osoby z autyzmem, dziennikarka, aktywistka, związana z inicjatywą „Chcemy Całego Życia dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin”, felietonistka magazynu „Integracja” , autorka bloga dorotaa.prochniewicz@blogspot.com

Małgorzata Rybicka – matka dorosłej osoby z autyzmem, przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym, wiceprzewodnicząca Porozumienia AUTYZM-POLSKA, działaczka na rzecz praw osób z autyzmem, wieloletnia dyrektorka Ośrodka Rewalidacyjno -Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku. Współtworzy Klub Tygodnika Powszechnego Trójmiasto.

Krzysztof Tokarski – psycholog, wykładowca akademicki, osoba w spektrum autyzmu, ojciec dziecka w spektrum autyzmu. Prowadzi blog na Facebooku “Autyzm i życie z zespołem Aspergera” oraz kanał na YouTube “Psychologia ZA”, samorzecznik.

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas!