Co zostało z dogmatu o Grzechu Pierworodnym?

Czy z nauką Kościoła można, wolno, powinno się dyskutować? Czy należy, powinno się ją uwspółcześniać, dostosowywać do czasów współczesnych czy może to, co zostało zapisane w Katechizmie Katolickim, jest niepodważalne i po wsze czasy obowiązujące, niedyskutowalne? Już lub dopiero od ok. połowy XX wieku w literaturze nie tylko teologicznej toczy się ożywiona debata na temat tradycyjnej doktryny grzechu pierworodnego. Próbuje się ją na nowo reinterpretować, dyskutować z nauką Kościoła, uwspółcześnić ją, dostosować do sposobu myślenia współczesnego człowieka. I my w XXI w. mamy kłopot z tradycyjnym jego ujęciem w teologii dogmatycznej. Trudno nam bowiem przede wszystkim zrozumieć, że grzech Adama został rozciągnięty na cały rodzaj ludzki, że nasza natura jest nim skażona już od narodzi. W czasie naszego spotkania nasi goście przedstawią oficjalnie obowiązujące nauczanie Katechizmu Katolickiego dotyczące grzechu pierworodnego i następnie odniosą się do niego, uwzględniając współczesne na niego spojrzenie. Do dyskusji zaprosiliśmy ks. dr. Eligliusza Piotrowskiego i prof. dr. hab. Józefa Majewskiego. Rozmowę poprowadzi Jan Meissner, pomysłodawca i organizator wydarzenia.

Zapraszamy w piątek, 19 stycznia o godz. 18 do Klasztoru Dominikanów ul. Świętojańska 72 w Gdańsku do Czarnej Sali.

Ks. dr Eligiusz Piotrowski  – teolog, dogmatyk, wykładowca Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  wiceprezydent Europejskiego Stowarzyszenia Teologii Katolickiej, badacz i tłumacz teologii Hansa Ursa von Balthasara, autor m.in. podręcznika Traktat o Trójcy Świętej, współautor antologii teologii niemieckiej Praeceptores. Współpracuje m.in. z miesięcznikiem „Znak” i „Tygodnikiem Powszechnym”.

Józef Majewski – profesor Uniwersytetu Gdańskiego, antropolog mediów i teolog, członek Komitetu Naukowego Instytutu Analiz Społecznych i Dialogu „Laboratorium Więzi”, członek redakcji „Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego”, członek kolegium redakcyjnego kwartalnika „Więź”, publicysta, dziennikarz, stały współpracownik „Tygodnika Powszechnego” i miesięcznika „Znak”.

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas!