Co wstanie z martwych? Kilka ( być może ) zaskakujących myśli o książce ks. Eligiusza Piotrowskiego

Dla chrześcijan zmartwychwstanie Jezusa jest naczelnym dogmatem wiary. Czczą to wydarzenie w największym swoim dorocznym święcie, jakim jest Wielkanoc. Kwestia zmartwychwstania Jezusa jest jednak przedmiotem wielu sporów, nie tylko historyków, ale i teologów.
Książka ks. Eligiusza Piotrowskiego “Początki wiary w zmartwychwstanie Jezusa” jest zapisem tego ciągnącego się od epoki oświecenia teologicznego i biblijnego sporu wszech czasów – wielkiego sporu o Zmartwychwstanie, bez którego próżna jest wiary chrześcijańska. Autor w iście detektywistyczny, problemowy i twórczy sposób prezentuje i problematyzuje poglądy ponad stu teologów. Na końcu przedstawia własne stanowisko, zaskakujące, a dla wielu zapewne szokujące. Dlaczego? Może dlatego, że więcej tu pytań niż odpowiedzi. To cecha odróżniająca jego teologię od popularnej na polskiej ziemi odmiany teologii, która udziela wielu odpowiedzi na pytania, których nikt nie zadaje.

Zapraszamy w czwartek, 27.04 o godz. 18:30 do Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdańsku przy ul. Malczewskiego 133 na spotkanie z Józefem Majewskim, który przedstawi nam kilka ( być może ) zaskakujących myśli o książce ks. Eligiusza Piotrowskiego.

Józef Majewski – profesor Uniwersytetu Gdańskiego, antropolog mediów i teolog, członek Komitetu Naukowego Instytutu Analiz Społecznych i Dialogu „Laboratorium Więzi”, członek redakcji „Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego”, członek kolegium redakcyjnego kwartalnika „Więź”, publicysta, dziennikarz, stały współpracownik „Tygodnika Powszechnego” i miesięcznika „Znak”. W ostatnich dziesięciu latach wydał książki: Fuga przemijania. Słowo o eschatologii Jarosława Iwaszkiewicza; Kanony śmierci. Słowo o chrystologii „Wariacji goldbergowskich” Jana Sebastiana Bacha (współpraca Magdalena Borowiec); Wiara w trudnych czasach; Religia – media – popkultura ( z Martą Kokoszczyńską ); Krzyż Jezusa i ślepy Amor. Słowo o religijnym przesłaniu instrumentalnej muzyki J.S. Bacha; Cudowne wynalazki? Religijne mocowanie się z mediami (w druku)

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas!