Solidarni z wolontariuszami z granicy polsko-białoruskiej

Oświadczenie Klubów “Tygodnika Powszechnego” w sprawie interwencji Policji w Punkcie Interwencji Kryzysowej warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej

Wyrażamy solidarność i wsparcie dla wszystkich zaangażowanych w działanie Punktu Interwencji Kryzysowej zorganizowanego w pobliżu granicy polsko-białoruskiej przez warszawski Klub Inteligencji Katolickiej, zwłaszcza zaś dla pełniących wczoraj dyżur w punkcie. Cenimy Wasze zaangażowanie na rzecz pomocy ludziom znajdującym się teraz w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Prosimy, byście mimo trudności, dalej realizowali ewangeliczne wezwanie do niesienia pomocy bliźnim, słabszym.

Opierając się o informacje zawarte w oświadczeniu wydanym przez KIK uważamy sposób interwencji Policji za nieprzystający do sytuacji. Kilkunastu funkcjonariuszy uzbrojonych w broń automatyczną, wchodzących ok godz. 21 i przesłuchujących do 5 rano dnia następnego kilkoro wolontariuszy – to w naszym odbiorze działania nieadekwatne, skutkujące podważeniem zaufania do policji i państwa jako takiego. 

W pełni popieramy oczekiwania KIK-u jak najszybszego udzielenia wyjaśnień przez Policję oraz pilnego zwrotu sprzętu wolontariuszom. 

Apelujemy do ludzi polskiego Kościoła, zwłaszcza hierarchów o wyrażenie wsparcia dla tych, którzy dziś na granicy są sumieniem polskiego społeczeństwa. 

Członkowie Klubów “Tygodnika Powszechnego” i Stowarzyszenia im. Jerzego Turowicza

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas!