Sztuka obsługi życia

W dniu 22 marca, we wtorek, o godzinie 19.00 odbędzie się spotkanie z prof. dr hab. Bogdanem de Barbaro “Sztuka obsługi życia”. Jest to równocześnie tytuł książki, której Profesor jest współautorem.
W czasie spotkania porozmawiamy o zagadnieniach, na których koncentruje się książka, czyli o “fobiach, nadziejach i całym tym chaosie”. Źródła problemów rodzinnych, intymność, samotność, lęk, strach, zmiany klimatyczne – te wszystkie wątki znajdziemy w tej pozycji wydawniczej. Naszą dyskusję poszerzymy o refleksję nad wydarzeniami, którymi obecnie żyjemy, wszystko w kontekście “Sztuki obsługi życia”.

Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTIyY2Y3NjYtZjdmNS00N2QyLTlhM2YtNGQ0NTBhMWM5NmIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276aa8ad1-e550-49ff-9370-1bb671baabcd%22%2c%22Oid%22%3a%227b2be39b-d942-4ad8-81ad-509c4f32d3f3%22%7d

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas!