Świat wywrócony do góry nogami

Klub “Tygodnika Powszechnego” w Poznaniu zaprasza na spotkanie z o. Wojciechem Drążkiem CMM, które odbędzie się w piątek 3 czerwca, o godz.19.00, w formie online.

Ojciec Wojtek jest misjonarzem, koordynatorem Ruchu Odnowy Kontemplacyjnej w Polsce. Porozmawiamy o kontemplacyjnym wymiarze Ewangelii, a także aspekcie towarzyszenia duchowego w obecnej rzeczywistości.

 

Link do spotkania : https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDExMDQxMjgtOWViOS00MzE1LThkNTYtNDk0MzdmOTMxZmI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276aa8ad1-e550-49ff-9370-1bb671baabcd%22%2c%22Oid%22%3a%227b2be39b-d942-4ad8-81ad-509c4f32d3f3%22%7d

 

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas!