Strażnik Grobu Pańskiego- spotkanie z O. Zacheuszem Drążkiem-online

O. Zacheusz Drążek OFM -wieloletni gwardianin Bożego Grobu w Jerozolimie opowie, jak wygląda codzienne życie w bazylice Grobu Pańskiego, jakie są codzienne obowiązki strażnika Grobu Pańskiego oraz na czym polega status quo w Ziemi Świętej.

Poznański klub”Tygodnika Powszechnego” zaprasza we  wtorek ,18 października godz. 19.00 na spotkanie online.

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTMyYjNhOWItODBkOC00YmYyLTgyMmQtMGMxOGQ3NTliNjhm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276aa8ad1-e550-49ff-9370-1bb671baabcd%22%2c%22Oid%22%3a%227b2be39b-d942-4ad8-81ad-509c4f32d3f3%22%7d

 

 

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas!