Chrześcijaństwo ewolucyjne czy niezmienne?

Prof. Jerzy Jańczak wygłosi wykład pt. “Chrześcijaństwo ewolucyjne czy niezmienne?” podczas najbliższego spotkania Klubu “TP” w Poznaniu, które odbędzie się w poniedziałek, 23 maja, o godzinie 19 w Galerii im. Jerzego Piotrowicza w Poznaniu przy ul. Kramarskiej.

Wszystko w świecie się zmienia, ewoluuje. Jak aktualne ludzkie doświadczenia oraz współczesna myśl o Wszechświecie, Ziemi, społeczeństwie połączyć z wiarą chrześcijańską? Czy nie należałoby dokonać pogłębionej reinterpretacji Pisma Świętego? 

Spotkanie odbędzie się w wersji hybrydowej (na żywo i online ).

 Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjNhNzYzZGEtMTY1Ni00ZDNiLThlNmMtYmFkNjA4MTA5MjM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276aa8ad1-e550-49ff-9370-1bb671baabcd%22%2c%22Oid%22%3a%227b2be39b-d942-4ad8-81ad-509c4f32d3f3%22%7d

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas!