Co się wydarzyło 4 czerwca 1989 roku?

Wybory 4 czerwca 1989 roku były przełomowym wydarzeniem w procesie przechodzenia od autorytarnego państwa zbudowanego według wzoru sowieckiego do państwa demokratycznego i suwerennego.
Z perspektywy ponad 30 lat chcielibyśmy przyjrzeć się – z różnych punktów widzenia – wydarzeniom, które zmieniły w naszym kraju prawie wszystko.
Chcemy porozmawiać o tym, jak wybory zapamiętaliśmy, ale także jakie symboliczne znaczenie przypisuje się dziś tamtym wyborom i – szerzej – samemu sposobowi przeprowadzenia zmiany ustrojowej. Kontrowersje wokół tej kwestii wydają się daleko wykraczać poza spory o przeszłość, ale odnoszą się do dzisiejszego wartościowania spraw publicznych.

W rozmowie o znaczeniu wyborów 4 czerwca 1989 roku udział wezmą:

*
GRAŻYNA STANISZEWSKA
nauczycielka, działaczka NSZZ “Solidarność” w Bielsku-Białej, w stanie wojennym internowana, potem w nielegalnych strukturach związku. 4 czerwca wybrana do Sejmu z listy “S”, następnie posłanka, senator i europosłanka z list Unii Demokratycznej, Unii Wolności i bloku Senat 2001. Działaczka wielu organizacji pozarządowych.

*
DANUTA KUROŃ
działaczka NSZZ “Solidarność” w Lublinie, potem w nielegalnych strukturach związku. Po roku 1989 związana z inicjatywami edukacyjnymi i społecznymi Jacka Kuronia.

*
KRZYSZTOF KRÓL
do roku 1989 działacz Konfederacji Polski Niepodległej, więzień polityczny. W III RP poseł na Sejm w latach 1991-1997, później dziennikarz i informatyk. W latach 2016-2017 członek Zarządu Głównego KOD.

*
Rozmowę poprowadzi
RAFAŁ WNUK – historyk, profesor KUL.

* * * * * *
Link do spotkania 1 czerwca o godz. 19:00
https://www.facebook.com/klubtygodnika/videos/ – proszę wybrać opcję “na żywo”
lub
https://www.facebook.com/klubtygodnika – z chwilą rozpoczęcia spotkania na stronie pojawi się post z dołączoną relacją ze spotkania

Serdecznie zapraszamy!

 

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas!