Katolicy i Boże zwierzęta. Jak wypełniamy zadanie bycia człowiekiem. Raport

Jak to jest ze stosunkiem katolików do zwierząt? Czy prawdą jest, że chrześcijaństwo przyczyniło się do ich pozycji w świecie, zaiste nie do pozazdroszczenia? Czy w ogóle są obecne w naszym moralnym myśleniu? Na te pytania się szukamy odpowiedzi w raporcie Zespołu “Troska o Stworzenie” Kongresu Katoliczek i Katolików. Pełny tekst raportu jest dostępny TUTAJ.

Może ktoś z Was czytając zadziwi się: właśnie! dlaczego o tym nie mówimy w Kościele? Może ktoś powie: jak dobrze, że nie jestem sam w moim dotkliwym poczuciu braku w Kościele miłości do zwierząt. Może ten tekst zachęci, doda odwagi do działania na rzecz istot, których języka nie rozumiemy?  Bardzo byśmy tego chcieli. Czy jest taka potrzeba? Uzasadnienie znajdziecie w części raportu pt. Jak współcześnie ludzie traktują zwierzęta.

Czy mamy, powód, a może obowiązek, aby się o zwierzęta troszczyć?

Z Pisma Świętego, Tradycji i katolickiego nauczania powszechnego dowiadujemy się, że zwierzęta są kochanymi przez Boga istotami, które człowiek ma traktować z szacunkiem, jako powierzoną mu w odpowiedzialny zarząd Bożą własność. Każde życie dane przez Boga jest święte. W każdym stworzeniu także w zwierzętach doświadczamy Bożej obecności. Wierzymy też, że wraz z całym Stworzeniem zmierzamy do Królestwa Bożego, którego ideał znamy z Pisma Świętego, a naszym zadaniem już tu na Ziemi jest budowanie świata, w którym zbliżamy się do tego ideału i w którym każde stworzenie może rozkwitać. To mówi nasza religia.

Czy ktoś nam o tym wspólnym wędrowaniu mówi w Kościele? O wspieraniu się w tej drodze, nie tylko w ramach własnego ludzkiego gatunku, ale międzygatunkowo?  Dla wspólnego dobra.

Czy zastanawiamy się nad tym, dlaczego jesteśmy obojętni na cierpienie niektórych zwierząt? Kim jesteśmy? Dobrymi, miłosiernymi na obraz Boga gospodarzami Stworzenia? Czy obojętnymi oprawcami i wyzyskiwaczami?

Bardzo zachęcam do lektury i namysłu! I do dzielenia się tym tekstem dalej.

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie. Co zwierzęta mają wspólnego z nami – z Kościołem i wiarą
2. Jak współcześnie ludzie traktują zwierzęta
3. Dlaczego ludzie, także katolicy, krzywdzą zwierzęta? Dlaczego inni milczą lub są obojętni?
4. Co o zwierzętach mówi Pismo Święte
5. Stosunek pierwszych chrześcijan, teologów i świętych do zwierząt
6. Nauczanie Kościoła powszechnego w odniesieniu do zwierząt
7. Wpływ złego traktowania zwierząt na ludzi i środowisko
7.1. Zdrowie i dobro ludzi
7.2. Wpływ eksploatacji zwierząt na klimat, środowisko i bioróżnorodność
8. Stosunek do zwierząt w dzisiejszym Kościele katolickim w Polsce
8.1. Lokalne nauczanie                                                                                                                                             8.2. Katecheza
8.3. Grzech przeciwko zwierzętom w rachunkach sumienia
8.4. Obrzędy i zwyczaje religijne
8.5. Akceptacja polowań i udział w nich księży
8.6. Stosunek katolickich ekologów do zwierząt
8.7. Zwierzęta w katolickiej publicystyce
8.8. Współczesna (XX – XXI wiek) katolicka/chrześcijańska myśl teologiczno-etyczna w odniesieniu do zwierząt w Polsce i na świecie
8.9. Aktywność katolików na rzecz poprawy życia zwierząt
9. Podsumowanie
10. Co należałoby zrobić, aby katolicy dokonali etycznej zmiany
i objęli realną moralnością wszystkie czujące zwierzęta?
Źródła

Tekst w pdf tutaj: https://kongreskk.pl/wp-content/uploads/2023/04/Katolicy-i-Boze-zwierzeta.pdf

 

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas!