Chrześcijanin wobec ateizmu. O podstawach tolerancji światopoglądowej

Dawniejsza typowa reakcja chrześcijan na ateistów sprowadzała się do określenia ich jako intelektualnie ułomnych, ślepych na oczywistość istnienia Boga, potwierdzoną przez powszechną akceptację jakiejś religii. Dodatkowo ateiści traktowani byli jako osoby niebezpieczne dla moralności publicznej, ukształtowanej  w naszym kręgu kulturowym przez chrześcijaństwo.
Obecnie w państwach zachodnich sytuacja ulega zmianie, a niekiedy nawet odwróceniu: chrześcijanie uznający za prawdziwe coś, co w rozumieniu ateistów jest jedynie zbiorem starożytnych pasterskich mitów, są coraz częściej traktowani jako bezkrytyczni i w związku z tym moralnie niebezpieczni, bo zdolni – w imię tych „mitów” – do negowania tego, co niesie ze sobą współczesna nauka i nowa wrażliwość moralna.
W wykładzie powiem o niektórych przyczynach tej zmiany oraz przedstawię własny pomysł reagowania na nią z perspektywy chrześcijańskiej. Częścią tego pomysłu jest także idea  tolerancji światopoglądowej oparta nie na pragmatycznej chęci zachowania społecznego  spokoju, ale na szacunku dla dążenia w sprawach egzystencjalnie doniosłych do obiektywnej prawdy, która jednak – w przeciwieństwie do prawd naukowych – nie może być jednoznacznie potwierdzona lub obalona niekwestionowanym materiałem dowodowym.
Piotr Gutowski
Ponadto naszym Gościem będzie Barbara Chyrowicz SSpS – filozofka, etyczka, profesor nauk humanistycznych. Kierowniczka Katedry Etyki KUL.
Zapraszamy 14 lutego, godz. 18.00 do sali Parnassos Biblioteki Śląskiej, Plac Rady Europy 1.
Dostępna będzie też transmisja na Youtube Biblioteki Śląskiej

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas!