Ślązacy w Wehrmachcie-temat tabu

W środę, 30 marca o godzinie 20.00 Klub “Tygodnika Powszechnego” w Gliwicach zaprasza na spotkanie online “Ślązacy w Wehrmachcie – temat tabu”. O losach Górnoślązaków w latach II wojny światowej rozmawiać będziemy z Rafałem Ryszką, który jest koordynatorem Klubu “TP” w Lipsku, ale też autorem książki “Tajemnica Cecylii Broll”. Rozmowę poprowadzi Klubowicz z Gliwic Grzegorz Kuciera.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yjk4MDRkYzMtMjFlNi00MjE0LTg0NTctNTgwOWI2Y2Y2MTRm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276aa8ad1-e550-49ff-9370-1bb671baabcd%22%2c%22Oid%22%3a%2271ff3060-73cf-46c4-b3ec-a91d637d4586%22%7d

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas!