Etyka ośmiu błogosławieństw

Ksiądz Andrzej Szostek to polski duchowny rzymskokatolicki, marianin, profesor nauk humanistycznych, filozof, etyk, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1998–2004, profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
W geście niezgodny na działania władz uczelni KUL na wypowiedzi księdza Wierzbickiego od 01.10.2020 r. zrezygnował z pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu JP II KUL. Wycofał swój udział w tej Radzie, a także w Kolegium Redakcyjnym kwartalnika “Ethos”.
Jest jednym z sygnatariuszy opublikowanego 29.10.2020 przez „Więź” apelu 27 księży, nawiązującego do kryzysu w polskim Kościele.
Pełnił również rolę “adwokata diabła” w procesie beatyfikacyjnym Jana Pawła II, o czym ostatnio głośno po wydaniu książki “Bielmo” Marcina Gutowskiego.
W zeszłym roku książka – rozmowa ks. profesora z Ignacym Dutkiewiczem “Uczestniczyć w losie Drugiego. Rozmowy o etyce, Kościele i świecie” była naszą lektura obowiązkową i właśnie o etyce i wartościach chrześcijańskich chcemy z Księdzem porozmawiać. Nieprzypadkowo w Misji Klubów “TP” jest mowa o wartościach chrześcijańskich.
Bardzo serdecznie zapraszamy Wszystkich w czwartek,  17 listopada, o godzinie 18 na rozmowę i dyskusję z ks. prof. Andrzejem Szostkiem do Stacji Artystycznej Rynek przy Rynku 4-5 (nad Empikiem) w Gliwicach.

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas!