Czy Kościół w Polsce jest toksyczny? Gliwicka Kawiarenka

Na ile blisko lub na ile daleko nam do oglądu Kościoła, wynikającego z rozmowy Artura Sporniaka i Marcina Żyły z Dominiką Kozłowską, opublikowanej w “Tygodniku Powszechnym” ? ( nr 5, z dnia 30.01.2022 – str. 31-35)

Dla pełnego obrazu krytycznego spojrzenia  Dominiki Kozłowskiej na współczesny polski Kościół warto odsłuchać też Jej rozmowę z Adamem Michnikiem podczas spotkania młodych z Klubów “Tygodnika Powszechnego: (link:https://www.facebook.com/page/114893495236348/search/?q=Koz%C5%82owska%20Michnik )

Spotkanie  Gliwickiej Kawiarenki 3 lutego o godz.20 na platformie Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWUwZDI2ZTItOTcyNi00ZDk2LTkzOWEtOTE0ZmFiZjkwMDBj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276aa8ad1-e550-49ff-9370-1bb671baabcd%22%2c%22Oid%22%3a%2271ff3060-73cf-46c4-b3ec-a91d637d4586%22%7d

 

 

 

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas!