Ekumenizm to spotkanie i dialog – w bielskim klubie „Tygodnika Powszechnego”

Historia „Zwiastuna Ewangelickiego” wydawanego od 160 lat  stałą się pretekstem do rozmowy o życiu luteran.

Ks. Jerzy Below- redaktor naczelny dwutygodnika „Zwiastun Ewangelicki” i dyrektor Wydawnictwa Augustana przedstawił dzieje najstarszego czasopisma polskiego. Ks. Redaktorowi towarzyszyły red. Magdalena Legendź i red. Joanna Śliwka. Gościliśmy równocześnie czytelników “Zwiastuna”, często także sięgających po “Tygodnik Powszechny.”

Sylwetka ks. Leopolda Otto, założyciela „Zwiastuna” to  przykład duchownego i polskiego patrioty, który za udział w manifestacjach przed wybuchem powstania styczniowego odsiedział wyrok w warszawskiej Cytadeli, a potem założył czasopismo „ewangelików polskiej mowy”.

„Zwiastun Ewangelicki” obecnie wydawany jest w Bielsku-Białej jako ogólnopolskie czasopismo luteran.

Ks. Below podkreślał, że Kościół się zmienia. Mówił o tym  również wspominany na spotkaniu ks. Tomas Halik w swoim wystąpieniu na Światowym Zgromadzeniu Federacji Luterańskiej w Krakowie, cytując św. Augustyna  i rozwijając myśl o Kościołach w rozumieniu „chrześcijaństwa uniwersalnej otwartości ekumenicznej”.

Czasopismo ewangelików jest forum zmian: przedstawiano racje w długotrwałym procesie dochodzenia do ordynacji kobiet, drukuje się świadectwa wiary, przedstawia drogi konwertytów do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ( mówi się o ok. 300  konwersjach rocznie ), wydawany jest dodatek dla dzieci, prezentuje się różne kościoły luterańskie na świecie, co sprzyja wymianie doświadczeń i potwierdza federacyjny charakter wspólnot luterańskich.

Pytania słuchaczy dały możliwość rozszerzenia tematu spotkania. Była m.in.mowa o małżeństwach mieszanych wyznaniowo. Dokument przygotowany przez Kościół katolicki i luterański nadal nie został uznany przez Watykan. Inne ustalenie czyli przyjęcie  przez oba Kościoły zasady „jest jeden Chrzest” nie zawsze jest respektowane. Ewangelikowi odmawia się prawa do bycia matką/ojcem chrzestnym w katolickim obrzędzie, może być tylko świadkiem. Ciekawy wątek rozmowy dotyczył Centrum Mediacji i Poradnictwa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczpospolitej Polskiej (CMP), powołanego dla rozwiązywania konfliktów. To niewątpliwie odpowiedź na znaki czasu.

Dwa ostatnie numery  “Zwiastuna Ewangelickiego” i “Kalendarz 2023- Rok Pojednania”- to upominki  Redakcji dla uczestników spotkania. Naszym Gościom wręczyliśmy numery specjalne “Tygodnika Powszechnego”.

Udane spotkanie przekonuje, że warto ze sobą rozmawiać, nawet jeśli odczuwamy, że ekumenizm poza Tygodniem Modlitw o Jedność Chrześcijan zszedł na dalszy plan.

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas!