Białystok – miasto rebus

W środę, 27 stycznia o godzinie 18.30 zaprasza Białystok na spotkanie z prof. Markiem Kochanowskim,  literaturoznawcą, animatorem kultury w Białymstoku i jego książką Miasto rebus. Eseje o Białymstoku. Ciekawie będzie porozmawiać o mieście, które dla jednych jest małą ojczyzną, a dla innych odległym punktem na mapie Polski.

Spotkanie odbędzie się na platformie Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2VmYjRhNjktZTI4MC00MTAyLTgwMjgtN2ZlZTJkZDU2ZjRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276aa8ad1-e550-49ff-9370-1bb671baabcd%22%2c%22Oid%22%3a%22ebf5996d-cd2e-4ddf-9145-f0306cc9da42%22%7d

 

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas!