Posted on: 20 stycznia 2018 Posted by: Joanna Rózga Comments: 0

Pierwsza w tym roku Kawiarenka Klubu „TP” w Warszawie odbyła się z udziałem Zuzanny Radzik i tematycznie nawiązywała do trwających centralnych obchodów XXI Dnia Judaizmu w Polsce.

Było to dość liczne spotkanie i zaangażowało w rozmowę wiele osób.

Sporo czasu w naszej rozmowie poświęciliśmy duchowemu i religijnemu aspektowi dialogi chrześcijańsko- żydowskiemu, temu co jest dla nas wspólne i jak rozumiemy korzenie chrześcijaństwa tkwiące w judaizmie, oraz co z tego wynika i jakie niesie perspektywy.

Poruszaliśmy temat  stereotypów antysemickich istniejących w rzeczywistości polskiej i roli edukacji w ich zwalczaniu. Mówiliśmy o specyficznych aspektach i znaczeniu  takiej edukacji i wzajemnych kontaktów, biorąc pod uwagę  zarówno bagaż historii jak i specyficzne uwarunkowania utrudniające spotkanie (np. nieufność wzajemnych intencji na zasiedlonych pożydowskich terenach)

Zwróciliśmy uwagę na widoczne powiązanie wzrostu postaw antysemickich z negatywnym stosunkiem do uchodźców i muzułmanów, to że te postawy nie maja już tak autonomicznego charakteru. Jak i na nikłe wsparcie państwa oraz konieczność naszego osobistego reagowania w sytuacjach szerzących takie postawy i wobec języka nienawiści.

Mówiliśmy też o tym jak kształtuje się i utrwala stereotypy i generuje wrogie zachowania  brakiem sprzeciwu wobec najdrobniejszych nawet ich objawów. (pamiątki, potoczne odezwania).

Zuzanna Radzik swoim wieloletnim doświadczeniem i zaangażowaniem na Forum Dialogu wprowadziła w naszą rozmowę ciekawą i ważna perspektywę działań lokalnych i „u podstaw”.

 

 

comments

Leave a Comment