Posted on: 3 maja 2018 Posted by: Redakcja Comments: 0

Klub Tygodnika Powszechnego Trójmiasto zaprasza na spotkanie z Prof. Józefem Majewskim, które odbędzie się 24.05.2018 r. o godz. 18:30 w Gdańsku, w Domu Hospicyjnym przy ul. Kopernika 6. Tytuł spotkania:
„Jedność w różnorodności. Analiza porównawcza trzech pontyfikatów”.  Serdecznie zapraszamy.

Prof. Józef Majewski jest teologiem, medioznawcą i publicystą, doktorem habilitowanym teologii, profesorem Uniwersytetu Gdańskiego. Pełni funkcję kierownika Zakładu Komunikacji Kulturowej i Aksjologii Dziennikarstwa; wykłada na Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku.W 1998 został redaktorem miesięcznika „Więź”. Jest stałym współpracownikiem „Tygodnika Powszechnego”.  Jest autorem, współautorem lub redaktorem 20 książek oraz ponad 700 artykułów naukowych, popularnonaukowych i publicystycznych. Jest członkiem Rady Naukowej Laboratorium Więzi.

comments

Leave a Comment