Przyłącz się do nas! Zostań Klubowiczem!

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy podzielają idee klubowe i chcieliby się czynnie włączyć w organizację zadań i spotkań klubowych, a także czynnie wspierać redakcję “Tygodnika Powszechnego” do dołączenia się do naszego ruchu,.

Członkiem Stowarzyszenia im. Jerzego Turowicza może zostać każdy, kto czuje się Członkiem jednego z Klubów “TP”, podziela naszą wizję budowania ruchu społecznego i angażuje się w działalność swojego Klubu, co najmniej poprzez regularne uczestnictwo w spotkaniach i różnych inicjatywach Klubowych.

Droga do członkostwa

1. Zgłoś się do Koordynatora swojego Klubu osobiście bądź mailowo (pełna lista kontaktów na stronie klubtygodnika.pl/kontakt)

UWAGA! Jeśli w Twoim mieście nie ma Klubu, a czujesz się na siłach by go założyć, odezwij się do nas. Napisz na adres nowekluby@klubtygodnika.pl – pomożemy!

2. Koordynator dostarczy Ci nasz Dokument Programowy. Zapoznaj się z nim, podpisz i dostarcz podpisany dokument koordynatorowi. W tym momencie zostaniesz wpisany na listę mailingową Klubu.

Jeśli w ciągu 6 miesięcy będziesz aktywnie uczestniczyć w działaniach swojego klubu (co najmniej przychodzić regularnie na spotkania) możesz wnioskować o oficjalne członkostwo i przyłączenie do Stowarzyszenia.

3. Zapoznaj się ze Statutem i Regulaminem Stowarzyszenia. UWAGA! W razie wątpliwości co do poszczególnych zapisów tych dokumentów zwróć się do Koordynatora Twojego Klubu.

4, Poproś Koordynatora o Deklarację Członkowską i Oświadczenie i wypełnij ją zaznaczając, że zostać Członkiem Klubowiczem Stowarzyszenia. 

5. Poproś dwóch Członków Stowarzyszenia będących członkami Twojego Klubu lub Trzech Członków Stowarzyszenia z innych Klubów o Rekomendację (wystarczą 2-3 zdania).

6. Podpisane dokumenty (Deklarację Członkowską, Oświadczenie oraz rekomendacje) dostarcz Koordynatorowi Twojego Klubu. W ciągu tygodnia otrzymasz potwierdzenie przyjęcia do Stowarzyszenia.

7. Witamy w Stowarzyszeniu im. Jerzego Turowicza!

Jeśli chcesz zostać Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia musisz wykazywać aktywność na forum międzyklubowym przez kolejne miesiące.