Posted on: 20 października 2018 Posted by: Marzena Kwaczyńska Comments: 0

Profesor Marcin Matczak był gościem Klubu „Tygodnika Powszechnego” w Warszawie. Spotkanie odbył9 września. w siedzibie Klubu Inteligencji Katolickiej.

Nagranie z debaty: 

Rozmowę z profesorem rozpoczęliśmy od podsumowania dotychczasowych wydarzeń związanych z tzw. reformą sądownictwa w Polsce przeprowadzaną przez rządy Prawa i Sprawiedliwości, począwszy od paraliżu Trybunału Konstytucyjnego, wprowadzenia nowego sposobu powoływania Krajowej Rady Sądownictwa i jej wpływ na postępowania dyscyplinarne sędziów, wprowadzenie instytucji skargi nadzwyczajnej,  skrócenie kadencji sędziów, w tym I Prezesa Sądu Najwyższego – prof. Małgorzaty Gersdorf, ostatnie zmiany kadrowe w Sądzie Najwyższym zmierzające do wymiany składu sędziowskiego.

Pytaliśmy o praworządność, niezależność sądownictwa, niezawisłość sędziowską i jak należy rozumieć te pojęcia w szczególności w kontekście naszego życia, zwykłego polskiego obywatela. Rozmawialiśmy o tym, czy i jak zmiany w sądach mogą zmienić nasze życie. Zastanawialiśmy się, czy polskie społeczeństwo jest podzielone –  czy mamy spór polityczny nie tylko w środowisku politycznym ale i wśród ludzi i czy jest szansa na dialog i  pojednanie i jak to przeprowadzić. Dyskusję można było ciągnąć w nieskończoność, uczestnicy spotkania mieli mnóstwo pytań i wątpliwości. 

Marcin Matczak jest profesorem nadzwyczajnym w instytucie Nauk o Państwie i Prawie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, specjalistą  w zakresie interpretacji prawniczej i sądowego stosowania prawa. Jest autorem licznych wniosków o stwierdzenie niekonstytucyjności regulacji prawa gospodarczego budzących wątpliwości co do zgodności z Konstytucją i pełnomocnikiem w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym.

comments

Leave a Comment