Posted on: 18 września 2017 Posted by: Jadwiga Pachecka Comments: 0

14 września przy wypełnionej sali odbyło się spotkanie poświęcone religii i obyczajom islamu.

Na zaproszenie warszawskiego Klubu Tygodnika Powszechnego przyszli: Nedal Abu Tabaq, Mufti Ligi Muzułmańskiej RP, przewodniczący Muzułmańskiego Stowarzyszenia Kształcenia Kulturalnego oraz Anna Łukjanowicz, pracownik Ośrodka Kultury Muzułmańskiej w Warszawie.

Ponieważ Mufti, znawca teologii i prawa, jest tym który wydaje w Polsce oficjalne interpretacje w sprawach życia religijnego i prywatnego muzułmanów, zebrani mieli okazję, by otrzymać kompetentne informacje dotyczące najważniejszych i budzących wobec zalewu dezinformacji lęk problemów, takich jak: czym naprawdę jest islam, dżihad, szariat, fatwa, zakat. Jaki jest stosunek islamu do innych religii. W jaki sposób islam kształtuje stosunki w rodzinie i społecznościach.

Spotkanie miało charakter dialogu i mimo czasem trudnych pytań przebiegało w  atmosferze szacunku i życzliwej próby zrozumienia tego co inne, ale niosące uniwersalne wartości.

Ponadto rozmowa uświadomiła zebranym, że terroryzm nie jest wynalazkiem muzułmańskim, a zło Państwa Islamskiego wymierzone jest przede wszystkim w miliony spokojnych i dobrych mieszkańców krajów muzułmańskich.

Spotkanie przeciągnęło się poza część oficjalną. Długo jeszcze trwały prywatne rozmowy z zaproszonymi gośćmi, a najlepiej charakter tego spotkania oddaje kartka z pytaniem: co przeciętny polski chrześcijanin może zrobić dla Waszej Wspólnoty?

Możemy rozmawiać.

Minęło trzydzieści lat od pierwszego w historii spotkania w Asyżu Papieża z przedstawicielami ponad czterdziestu religii.Święty Jan Paweł II zapoczątkował wielki dialog. Święci są nam dani, by wskazywać drogę.
Rozmawiajmy. Musimy rozmawiać, bo niewiedza jest matką strachu, który niszczy ludzkie relacje.

comments

Leave a Comment