O śp. Biskupie Pieronku jako juryście

W obliczu takich wiadomości, jak wczorajsza, łatwo o tani patos, choćby niezamierzony. Tym trudniejsze jest uniknięcie przesadnie wzniosłych słów, gdy opuszcza nas człowiek autentycznie szlachetny i prawy, po ludzku mądry. Każda wypowiedź Tadeusza Pieronka – z uwagi na swą wyrazistość, ale i prostolinijność w najlepszym tego słowa znaczeniu, zmuszała – chcąc nie chcąc – do refleksji. Jego życiowa postawa (w tym jako biskupa) oraz osobowość wielokrotnie służyła jako argument w rozmaitych dysputach na temat polskiego Kościoła. Właściwie jako kontrargument, zwracający uwagę, że „Kościół, kler to też ludzie tacy, jak bp Tadeusz Pieronek”.

Oprócz pełnienia wielu godności kapłańskich w polskim Kościele, zmarły wczoraj biskup Tadeusz Pieronek pozostawił również istotny ślad w dziedzinie prawa cywilnego (rozumianego w nomenklaturze kościelnej jako prawo świeckie), w tym międzynarodowego, oraz prawa kanonicznego. Nie wypada również pominąć faktu uhonorowania Biskupa Tadeusza nagrodą “Tygodnika Powszechnego” – Medalem Świętego Jerzego.

Unikając formy encyklopedycznego spisu licznych dokonań i funkcji Biskupa Pieronka, dość przypomnieć, że oprócz studiów teologicznych, był On również absolwentem Wydziału Prawa Kanonicznego KUL, jak i Wydziału Prawa Cywilnego Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie. Podczas pobytu w Wiecznym Mieście ks. Tadeusz Pieronek odbył Studium Roty Rzymskiej zakończone uzyskaniem dyplomu adwokata rotalnego w roku 1965. Trybunał Roty Rzymskiej, istniejący od XIV wieku, stanowi – zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego –  najwyższy sąd odwoławczy od orzeczeń biskupów diecezjalnych. Adwokat rotalny może natomiast reprezentować stronę w procesie kanonicznym (np. w sprawie o stwierdzenie nieważności małżeństwa) przed dowolnym sądem metropolitalnym na świecie, tj. nie musi uzyskiwać zgody danego biskupa diecezjalnego. W roku 1987 objął Biskup Pieronek funkcję krajowego duszpasterza prawników. W pełni zasłużenie tytułowany jest m.in. przez władze krakowskiego samorządu adwokackiego „Przyjacielem Adwokatury”.

Doniosłym fragmentem prawniczego życiorysu śp. Biskupa Pieronka jest niewątpliwie Jego działalność w ramach Kościelnej Komisji Konkordatowej, owocująca m.in. przyczynieniem się do prawnego uregulowania kwestii małżeństw kanonicznych ze skutkami cywilnymi (potocznie zwanymi „małżeństwami konkordatowymi”), jak również unormowaniem statusu prawnego kościelnego szkolnictwa wyższego, czy też sprawy kapelanów działających z posługą w szpitalach i zakładach karnych. Znakomite kompetencje jurystyczne Tadeusza Pieronka zostały także docenione przez papieża Jana Pawła II, który w roku 1989 powołał Go w skład Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych.

Na przestrzeni ostatnich lat Biskup Tadeusz Pieronek niejednokrotnie zabierał głos na temat ostatnich zmian legislacyjnych związanych z funkcjonowaniem organów wymiaru sprawiedliwości, nie szczędząc przy tym krytycznych słów i pozostając tym samym w opozycji do postawy prezentowanej przez część członków polskiego episkopatu. Otwarcie i głośno wskazywał, że „wolne sądy są istotnym elementem państwa demokratycznego”.

Chcąc najtrafniej oddać istotę działalności publicznej śp. Biskupa Pieronka, uważam, że warto oddać głos Jemu samemu, który w programie red. Moniki Olejnik na antenie TVN24 przed nieco ponad rokiem użył następujących słów: „Po to jestem biskupem, żeby się nie bać. Chcę być sobą. Brzydzę się kłamstwem i dlatego będę mówił to, co uważam za prawdę – może czasem się mylę, ale z moich ust kłamstwo nie wyjdzie”.

_

Przygotowując tekst, korzystałem z nw. źródeł:

Kodeks Prawa Kanonicznego (promulgowany dnia 25 stycznia 1983 r. przez Jana Pawła II konstytucją apostolską Sacrae disciplinae leges)

ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017 r., poz. 682 ze zm.)

Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z dnia 28 lipca 1993 r. (Dz.U. 1998 Nr 51, poz. 318)

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1169051629919103&id=570135973144008

https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/biskup-tadeusz-pieronek-kropka-nad-i-zmiany-w-sadownictwie,799686.html

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Pieronek

http://archive.is/uKNLs

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas!