Posted on: 5 maja 2018 Posted by: Joanna Rózga Comments: 0

W Warszawie odbędzie się kolejna debata współorganizowana przez Fundację Konrada Adenauera i Fundację „Tygodnika Powszechnego” z cyklu „Wartości chrześcijańskie w społeczeństwie obywatelskim”. Debata odbędzie się 24 maja o godz. 18:00 w siedzibie FKA , ul. Dąbrowskiego 56. Zapraszamy! 

W toczących się w ostatnich tygodniach i miesiącach debatach wokół trudnych zagadnień bioetycznych oraz rozwiązań prawnych dotyczących ochrony życia i zdrowia człowieka, pojęcie godności pojawia się nieustannie. Rzadko kiedy jednak pełni ono rolę inną niż pałki na dyskutantów, przeobrażając się w słowo-wytrych, a nie słowo-klucz.
By przywrócić słowu „godność” właściwą rolę, trzeba zrobić krok w tył i pójść głębiej, by zastanowić się nad istotą jego znaczenia oraz możliwością jego wspólnego rozumienia przez ludzi różnych wyznań i światopoglądów. Być może na drodze dyskusji uda się zbudować większe zrozumienie i zgodę między ludźmi w sprawach najważniejszych?

O tym wszystkim chcemy porozmawiać z naszymi gośćmi, którzy – reprezentując różne profesje, specjalizacje i poglądy – z tematyką godności, jej znaczeniem w sferze wiary, nauki i etyki, oraz wynikającymi z potrzeby jej ochrony granicami dopuszczalnych działań, mierzą się nad wyraz często (Ignacy Dudkiewicz).

W rozmowie udział wezmą:
Siostra Barbara Chyrowicz – etyk, filozofka, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie kieruje Katedrą Etyki Szczegółowej. Należy do Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego. Zajmuje się bioetyką, jest członkiem Komitetu Bioetycznego przy PAN. W roku 2009 laureatka Nagrody Znaku I Hestii om Józefa Tischnera

Prof. Magdalena Maria Fikus – biolog, profesor nauk przyrodniczych, specjalistka w zakresie biochemii i fotochemii kwasów nukleinowych, biofizyki komórki, inżynierii genetycznej, propagatorka i popularyzatorka nauki. Inicjatorka i organizatorka warszawskiego Festiwalu nauki oraz przewodniczącą Rady Upowszechniania Nauki Polskiej Akademii Nauk. W 2011 roku odznaczona Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Ksiądz biskup Marcin Hintz – duchowny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Luterańskiego), biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, dr hab. teologii ewangelickiej, profesor nadzwyczajny, kierownik katedry teologii systematycznej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Członek Synodu Kościoła, przewodniczący Komisji ds. Teologii i Konfesji. Autor ponad 100 artykułów naukowych i popularnych, redaktor, autor książek.

Moderatorem rozmowy będzie Ignacy Dudkiewicz – filozof, dziennikarz, publicysta, redaktor działu „Wiara” w magazynie „Kontakt”. Wychowawca w grupie Sekcji Rodzin KIK „Heftalici”. Pracuje w redakcji portalu ngo.pl.

Prosimy o zgłoszenia do dnia 20 maja na adres e-mail: warszawa@klubtygodnika.pl

comments

Leave a Comment