Posted on: 29 maja 2018 Posted by: Joanna Rózga Comments: 0

„Godność w czasach wolności, między nauką, etyką a wiarą” to tytuł kolejnej debaty z cyklu „Wartości chrześcijańskie w społeczeństwie obywatelskim”, która odbyła się w Warszawie 24 maja.

Goście tej bardzo ciekawej rozmowy – prof. Magdalena Fikus (biolog, genetyk), s. prof. Barbara Chyrowicz (filozof, etyk) i bp. Marcin Hintz  (prof. ChAT,  teolog) – reprezentujący różne aspekty naszego poznawania i prób rozumienia, pozwolili spojrzeć na problem godności człowieka i jego działań w kompleksowy sposób. Tym bardziej, że sami duże znaczenie przypisują umiejętnościom: rozmowy argumentacyjnej, wymiany informacji, potrzeby nieustannego kontaktu i weryfikacji odkryć i ich konsekwencji dla kondycji nauki i naszej egzystencji.
Zderzenie tych rozmaitych podejść doprowadziło do podsumowania rozumienia godności, jako specyficznego warunku istnienia w stosunku do innych istnień, a wolności, nie tylko jako możliwości dokonywania odkryć i wyborów, ale też odpowiedzialności w ich dokonywaniu i w ocenie następstw.

 

 

Rozmowa była wielowątkowa i po mistrzowsku, z wielka wnikliwością, prowadzona przez Ignacego Dudkiewicza (filozofa i bioetyka, publicystę), który nadawał jej spójny i czytelny kształt. Dzięki gościnności KAS mogliśmy kontynuować rozmowy w kuluarach spotkania.

Nagarnie udostępnimy wkrótce.

comments

Leave a Comment