Posted on: 5 grudnia 2013 Posted by: Mirosław Leszczyk Comments: 0

franciszkanska_koncepcja_zycia_03Działający dopiero  od kwietnia br. Klub Tygodnika Powszechnego w Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim zorganizował już czwarte spotkanie otwarte, tym razem 25 października w sali widowiskowej Kinoteatru „Jutrzenka” w Bieruniu Starym, 25 października.  Jego tematem była „Franciszkańska koncepcja życia w zgodzie z naturą”.

Prowadził je bierunianin Lech Gawin, członek wspomnianego klubu. Prelekcję na powyższy temat miał wygłosić ojciec  franciszkanin z klasztoru Zakonu Braci Mniejszych w Katowicach Panewnikach, ale nie przyjechał, więc w zastępstwie wygłosił ją lider wspomnianego KTP, Jan Szuła z Imielina. Poradził sobie znakomicie, gdyż ma i historyczne i filozoficzne wykształcenie , a ponadto teologia stanowi jego hobby.

– Przygotowywałem się do tej roli intensywnie już od kilku dni, gdyż nie chcieliśmy dopuścić do takiej sytuacji, ażeby w razie nieobecności ojca franciszkanina ograniczyć program tego spotkania li tylko do dyskusji i polemik  najczęściej luźno związanych z jego  tematem. Ożywiona wymiana myśli pomiędzy mną a kilkoma słuchaczami, a także pomiędzy nimi samymi, świadczy o tym, że poradziliśmy sobie w tej niełatwej sytuacji – dodaje. Szkoda tylko, że poza wspomnianym Lechem Gawinem i dwojgiem reprezentantów gospodarza spotkania, czyli Bieruńskiego Ośrodka Kultury, w sali „Jutrzenki” nie zjawił się nikt z przedstawicieli bieruńskich władz samorządowych, a także nikt z miejscowych nauczycieli, urzędników, działaczy różnych stowarzyszeń, w tym mających w swoich programach ochronę przyrody, szeroko rozumianą ekologię i miłość do zwierząt, a więc zagadnienia korespondujące z franciszkańską koncepcją życia w zgodzie z naturą.

franciszkanska_koncepcja_zycia_01

comments

Leave a Comment