Pomoc i wsparcie dla kobiet- przydatne adresy

Poniżej adresy i telefony do miejsc oferujących pomoc i wsparcie dla kobiet. To uzupełnienie do debaty “Pozycja kobiety w społeczeństwie”, która odbyła się w 2021 roku w zielonogórskim Klubie “Tygodnika Powszechnego” w ramach cyklu “Etyka solidarności dziś”

 

 

Miejsca, gdzie można bezpłatnie uzyskać pomoc i wsparcie w mieście Zielona Góra

Uzależnienie od alkoholu

CWON Bezpłatna pomoc psychologiczna i specjalistyczna dla pracowników i studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego (22)
• Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (5)
• Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (6)
• Poradnia Zdrowia Psychicznego (13)
• Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze (9)
• Lubuski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Osób Uzależnionych i Współuzależnionych LOPiT (10)
• Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu (7)
Dorosłe dzieci alkoholików –pomoc i terapia
• Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (5)
• Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze (9)
• Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Psychiatrycznej RELACJA (16)
• CWON Bezpłatna pomoc psychologiczna i specjalistyczna dla pracowników i studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego (22)

Uzależnienie od narkotyków •

CWON Bezpłatna pomoc psychologiczna i specjalistyczna dla pracowników i studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego (22)
• Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (5)
• Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze (9)
• Lubuski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Osób Uzależnionych i Współuzależnionych LOPiT (10)
• Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Środków Psychoaktywnych (14)
Współuzależnienie • Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (5)
• Towarzystwo Rozwoju Rodziny (15)
• Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze (9)
• Lubuski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Osób Uzależnionych i Współuzależnionych LOPiT (10)
• Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu (7)
• CWON Bezpłatna pomoc psychologiczna i specjalistyczna dla pracowników i studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego (22)

Przemoc – pomoc dla ofiar

Telefon zaufania dla osób doznających przemocy TKOPD w Zielonej Górze (całodobowo) tel. 68 328 08 63
• Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (całodobowo) tel. 801 120 002
• Telefon alarmowy dla ofiar przemocy 68 328 63 00, pn.-pt.: 7.30-15.30, Prokuratura Rejonowa, ul. Partyzantów 42, 65-332 Zielona Góra,
• Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze, tel: +48 68 3244900, tel: +48 68 3280863 (całodobowo)
• CWON Bezpłatna pomoc psychologiczna i specjalistyczna dla pracowników i studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego (22)
• Punkt Interwencji Kryzysowej i Terapii Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna (2)
• Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA (3)
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Opieki nad Rodziną (4)
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Pomocy Środowiskowej (8)
• Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (18)
pomoc dla świadków przemocy i wydarzeń traumatycznych
• CWON Bezpłatna pomoc psychologiczna i specjalistyczna dla pracowników i studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego (22)• Punkt Interwencji Kryzysowej i Terapii Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna (2)
• Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA (3)
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Pomocy Środowiskowej (8

Terapia sprawców przemocy

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, im. Jana Pawła II w Zielonej Górze (11)

Przemoc seksualna
Pomoc dla osób będących świadkami wydarzeń traumatycznych

• CWON Bezpłatna pomoc psychologiczna i specjalistyczna dla pracowników i studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego (22)
• Punkt Interwencji Kryzysowej i Terapii Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna (2)
• Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA (3)
Kryzys • Kryzysowy Telefon Zaufania tel. 116 123, codziennie od 14.00 do 22.00 (bezpłatny)
• Fundacja ITAKA 800 70 2222 (bezpłatna infolinia) 24/7

Pomoc w postaci interwencji  kryzysowej oraz specjalistycznego poradnictwa psychologicznego w czasie pandemii koronawirusa COVID-19

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, im. Jana Pawła II w Zielonej Górze (11)
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Pomocy Środowiskowej (8)
• Bezpłatna pomoc psychologiczna i specjalistyczna dla pracowników i studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego (22)

Diagnostyka psychiatrycznopsychologiczna, leczenie farmakologiczne i oddziaływania psychoterapeutyczne

• Poradnia Zdrowia Psychicznego Poliklinika MSWiA (21)
• Poradnia Zdrowia Psychicznego (13)

Leczenie depresji, zaburzeń lękowych, psychoz, zaburzeń stresowych, pourazowych,
snu i osobowościowych

• Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Psychiatrycznej RELACJA (16)
• Poradnia Zdrowia Psychicznego Poliklinika MSWiA (21)
• Poradnia Zdrowia Psychicznego (13)

Wspieranie dzieci, młodzieży i ich rodzin w sytuacjach kryzysowych

• Punkt Interwencji Kryzysowej i Terapii Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna (2)
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Pomocy Środowiskowej (8)
• Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Psychiatrycznej RELACJA (16)
• Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju

Pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi, depresjami w sytuacjach
kryzysowych, zmagającym się z trudnościami emocjonalnymi,
skutkami przewlekłego stresu, zaburzeniami lękowymi, nastroju, odżywiania, snu
i innych

• CWON Bezpłatna pomoc psychologiczna i specjalistyczna dla pracowników i studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego (22)
• Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Psychiatrycznej RELACJA (16)
• Poradnia Zdrowia Psychicznego (13)
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Pomocy Środowiskowej (8)
• Poradnia Zdrowia Psychicznego Poliklinika MSWiA (21)

Pomoc psychiatryczna- poradnictwo dla dorosłych, w tym dla rodziców po stracie dziecka

• CWON Bezpłatna pomoc psychologiczna i specjalistyczna dla pracowników i studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego (22)
• Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka (1)

Pomoc i wsparcie dla młodych osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin

• CWON Bezpłatna pomoc psychologiczna i specjalistyczna dla pracowników i studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego (22)
• Poradnia Zdrowia Psychicznego (13)
• Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Psychiatrycznej RELACJA (16)
• Poradnia Zdrowia Psychicznego Poliklinika MSWiA (21)
Pomoc psychologiczna • CWON Bezpłatna pomoc psychologiczna i specjalistyczna dla pracowników i studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego (22)
• Punkt Interwencji Kryzysowej i Terapii Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna (2)
• Poradnia Zdrowia Psychicznego (13)
• Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (5)
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Opieki nad Rodziną (4)
• Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Psychiatrycznej RELACJA (16)

Pomoc dla matek i kobiet w ciąży

Gaudium Vitae- pomoc materialna (wyprawki, łóżeczka, wanienki itp. matkom samotnym (czasem bardzo młodym, małżeństwom studenckim czy innym, znajdującym się
w trudnej sytuacji)
• Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka (1)
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Pomocy Środowiskowej (8)

Pomoc w zabezpieczeniudziecka na czas nieobecności opiekuna prawnego
(zdarzenia losowe np. choroba, pobyt w szpitalu)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Opiekuńczo- Wychowawczy (20)• Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka (1)

Poradnictwo dla rodziców po stracie dzieci
• Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka (1)

Pochówek dzieci nienarodzonych

• Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka (1)

Udzielanie schronienia dla matek z dziećmi

• Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka (1)interwencyjne przyjęcie dzieci, które wymagają ochrony przed przemocą lub zaniedbaniem
• Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4
• Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka (1)

Problemy rodzinne Wsparcie i doradztwo dla rodziców dzieci w kryzysie
emocjonalnym

• Punkt Interwencji Kryzysowej i Terapii Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna (2)
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Opieki nad Rodziną (4)

Terapia rodzin

• Punkt Interwencji Kryzysowej i Terapii Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna (2)

Problemy wychowawcze Terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi

• Punkt Interwencji Kryzysowej i Terapii Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna (2)

Wsparcie i doradztwo dla rodziców dzieci w kryzysie emocjonalnym

• Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka (1)
• Punkt Interwencji Kryzysowej i Terapii Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna (2)

Pomoc rodzinie mającej problemy wychowawcze ze swoimi dziećmi

• Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka (1)
• Punkt Interwencji Kryzysowej i Terapii Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna (2)

Pomoc rodzinom z niepełnosprawnymi dziećmi

• Punkt Interwencji Kryzysowej i Terapii Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna (2)

Indywidualne konsultacje dla rodziców dzieci ukierunkowane na wspieranie
w rozwiązywaniu problemów rozwojowych, wychowawczych i edukacyjnych

• Punkt Interwencji Kryzysowej i Terapii Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna (2)

Grupy wsparcia dla rodziców i nauczycieli dzieci niepełnosprawnych

• Punkt Interwencji Kryzysowej i Terapii Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna (2)

Rozwijanie umiejętności wychowawczych młodych rodziców

• Punkt Interwencji Kryzysowej i Terapii Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna (2)

Pomoc prawna

Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA (3)
• Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (5)
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Pomocy Środowiskowej (8)
• Biuro Porad Obywatelskich w Zielonej Górze (17)
• Powiat Zielonogórski- Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem • Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA (3)

Pomoc dla osób niepełnosprawnych

• CWON Bezpłatna pomoc psychologiczna i specjalistyczna dla pracowników i studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego (22)

Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny, turnusy
rehabilitacyjne, karta parkingowa itp.

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, im. Jana Pawła II w Zielonej Górze (11)

Kontakty do instytucji pomocowych
(1)
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
ul. Piaskowa 9E
65-204 Zielona Góra
tel: 68 324 49 00
tel: 68 328 08 63
tkopd@poczta.onet.pl
Terenowy Komitet Praw Ochrony Dziecka Zielona Góra (tkopd.pl)
(2)
Punkt Interwencji Kryzysowej i Terapii Poradnia PsychologicznoPedagogiczna
ul. Drzewna 13,
65-060 Zielona Góra
tel. 68 324 16 95
tel. 68 324 75 17

Koncepcja Poradni –
Poradnia PsychologicznoPedagogiczna
(bipzielonagora.pl)
(3)
Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA
ul. Stary Rynek 17
(wejście od ul. Lisowskiego)
65-067 Zielona Góra
tel. 68 454 92 32
kom. 692 064 061
skype:baba.stowarzyszenie
baba@baba.org.pl
pn.-czw. 9:00 – 18:00
pt. 9.00 – 15.00
(4)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Opieki nad Rodziną (pok. 103)
ul. Długa 13
65-401 Zielona Góra
tel. 68 411 51 56

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze –Dział Opieki nad Rodziną
(mops.zgora.pl)
(5)
Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

ul. Dworcowa 31/6
65-019 Zielona Góra
tel. 68 411 51 70
e-mail:
profilaktyka@mops.zgora.pl
Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zielonej Górze –
Zadania Biura (zielonagora.pl)
(6)
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Dworcowa 31/6
65-019 Zielona Góra
tel. 68 411 51 78
Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zielonej Górze – Miejska Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
(zielonagora.pl)
(7)
Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
ul. Chopina 9
65-031 Zielona Góra
tel. 68 322 18 68
pn.-pt. 8.00-18.00
Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od
Alkoholu – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla
Nerwowo i Psychicznie Chorych SPZOZ Cibórz (etcom.pl)
(8)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Pomocy Środowiskowej
ul. Długa 13
65-401 Zielona Góra
tel. 68 411 51 34
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze –Dział Pomocy Środowiskowej
(mops.zgora.pl)
(9)
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
(10)
Lubuski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Osób
(11)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II
ul. Podgórna 5
(12)
Placówka Opiekuńczo –Wychowawcza nr 4
ul. Wazów 36
65-044 Zielona Góra
tel. 68 325 79 17
e-mail: 0800226@zoz.org.pl,
WOTUW Zielona Góra –
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SPZOZ Uzależnionych i Współuzależnionych LOPiT

Cibórz (ciborz.eu) ul. Jelenia 1A
65-090 Zielona Góra
lopit@lopit.pl
tel. 68 453 20 00
tel. 515 675 046
pn.-pt.: 10.00-19.00
Uzależnienia behawioralne –LOPIT : Leczenie uzależnień Zielona Góra metadon lubuskie

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
65-057 Zielona Góra
pn.-pt.: 7.30-15.30
tel. 68 452 75 90
sekretariat@pcpr.powiat-zielonogorski.pl
pcpr.powiat-zielonogorski.pl
(dla dzieci powyżej 7 roku
życia)
ul. Aleja Wojska Polskiego 116 B
65-762 Zielona Góra
tel.: 68 326 05 91
(czynne całodobowo)
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4
(bipzielonagora.pl)
(13)
Poradnia Zdrowia Psychicznego
ul. II Armii 30/40
65- 001 Zielona Góra
tel. 68 453 19 88
Poradnia Zdrowia Psychicznego,
II Armii 30/40, Zielona Góra –
Umów wizytę (mp.pl)
(14)
Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Środków Psychoaktywnych
ul. Chopina 9
65-031 Zielona Góra
tel. 68 322 18 68
pn.-pt. 8.00-18.00
Poradnia Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych -Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SPZOZ
Cibórz (etcom.pl)
(15)
Towarzystwo Rozwoju Rodziny
ul. Batorego 33/9
65-735 Zielona Góra
e-mail: trr.zgora@gmail.com
Oferta – Towarzystwo Rozwoju Rodziny Zielona Góra
(wordpress.com)
(16)
Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Psychiatrycznej RELACJA
ul. Jasna 12/1U
65-470 Zielona Góra
biuro@relacja.zgora.pl
pn.-pt. 8:00-14:00
tel. 782 614 637
Relacja – Zielona Góra –Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Psychiatrycznej
(17)
Biuro Porad Obywatelskich,
Al. Niepodległości 7a/2, 65-048
Zielona Góra, E-mail: civissum@civis-sum.org.pl Telefon:
68 454 82 47.
Biuro Porad Obywatelskich Zielona Góra (home.pl)
(18)
Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
ul.Długa 13
65-401 Zielona Góra
tel. 68 411 50 43
tel. 68 411 50 52
(19)
Powiat Zielonogórski- Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
tel. 68 453 52 01
e- mail: pomocprawna@powiat-zielonogorski.pl
(20)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Opiekuńczo-Wychowawczy
ul.Długa 13
65-401 Zielona Góra
tel. 68 411 50 27
Miejski Ośrodek Pomocy pn.-pt. 7.00-15.00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze – Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Zielonej Górze
(mops.zgora.pl)
(21)
Poradnia Zdrowia Psychicznego Poliklinika MSWiA
ul. Wazów 42
65-044 Zielona Góra
pn.-pt.: 8:00-15:00
tel. 68 452 77 64
Poliklinika Zielona Góra
(22)
Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
(została rozszerzona na
wszystkich studentów i kadrę naukową UZ)
Bezpłatna pomoc psychologiczna i specjalistyczna dla pracowników i studentów
Uniwersytetu Zielonogórskiego

Telefony w sytuacjach
kryzysowych:
Psycholog: 797 974 050
socjoterapeuta, terapeuta
uzależnień,
logopeda: 789 441 968
e-mail:
cwon@uz.zgora.pl.

Pomoc specjalistów dla studentów i pracowników UZ | Serwis Informacyjny Uniwersytetu
Zielonogórskiego
Pełnomocnik Rektora ds. Niepełnosprawnych Studentów
CAMPUS B budynek A16 parter
Pokój nr 9 (hol główny)
al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra
Pn.-pt. 8.00–13.00
tel. kom.: 601 902 282
e-mail: M.Garbat@dzps.uz.zgora.p

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas!