Etyka Solidarności dziś

Temat cyklu debat powstał w nawiązaniu do wspólnej lektury klubowej, jaką była “Etyka Solidarności” ks. Józefa Tischnera.

Od czasów kazania wygłoszonego przez ks. Józefa Tischnera na Wawelu 19 października 1980 r., kontekst społeczny zmienił się diametralnie. Jednak rola Etyki Solidarności  dla życia społecznego w Polsce i dla dzisiejszego Kościoła wydaje się być jeszcze ważniejsza niż wówczas. Rodzi się w naszym kraju przekonanie, że właśnie Etyka Solidarności może być spoiwem lepiącym podziały społeczeństwa i ogniem rozpalającym ducha chrześcijaństwa.

Ten sposób myślenia dobitnie obecny jest również w encyklice Fratelli tutti papieża Franciszka (p.67):

Przypowieść ta (o miłosiernym Samarytaninie) ukazuje nam, przy pomocy jakich inicjatyw można odbudować wspólnotę, począwszy od mężczyzn i kobiet, którzy utożsamiają się z kruchością innych, którzy nie pozwalają na budowanie społeczeństwa wykluczenia, ale stają się bliźnimi, podnosząc upadłych i przywracając ich społeczeństwu, aby dobro było wspólne.

Poprzez współorganizowany wraz z Fundacją Konrada Adenauera projekt chcemy kontynuować namysł nad Etyką Solidarności dziś.


Aktualności:

Etyka Solidarności dziś
Redakcja

Etyka solidarności dziś: Obcy w RP

Czy uchodźcy są nadal wyzwaniem dla wspólnoty chrześcijańskiej? Kto to jest uchodźca, a kto imigrant? Jaki jest stosunek Polaków i władzy do migrantów. Jak problem uchodźctwa i migracji rozwiązują w

Czytaj więcej »
Etyka Solidarności dziś
Redakcja

Etyka Solidarności dziś. Mini wykłady

We wrześniu Kluby „TP” zakończyły wspólne czytanie „Etyki Solidarności” Tischnera. Jednak zabrakło w tych rozważaniach wielu aspektów rozumienia solidarności w świetle aktualnych wyzwań. Pragniemy przenieść myśl ks. prof. Józefa Tischnera

Czytaj więcej »