Etyka solidarności dziś-Pozycja kobiety w społeczeństwie

Klub „Tygodnika Powszechnego”  w Zielonej Górze zrealizował, po miesiącach przygotowań, we współpracy  z Fundacją Konrada Adenauera ( Konrad Adenauer Stiftung in Polen ) w ramach cyklu „Etyka solidarności dziś”,  debatę i warsztaty  „Pozycja kobiety w społeczeństwie”.

DEBATA

Było to wydarzenie, w którym ukazaliśmy siłę kobiet i ich miejsce w społeczeństwie.

Temat nasuwał się sam- w czasie światowej ekspansji kampanii # metoo, a w Polsce Strajku Kobiet. Ciekawość fenomenu ruchów kobiecych, nadzieje, jakie wzbudzają stały się naszym napędem.

Kluczem do dobrej debaty wydają się zawsze goście, dyskutanci .

Zielonogórski klub „Tygodnika Powszechnego” zdecydował się na krok ryzykowny, na wybór kobiet z bardzo różnych środowisk w nadziei uzyskania bogatego efektu zróżnicowanych przykładów “siły kobiet”.

Zaproszone gościnie to:

Dorota Danielewicz, dziennikarka a czasem poetka, slawistka, matka dwóch synów, z trudną historią dotrzymywania kroku niepełnosprawności jednego z nich. Mieszka na stałe w Berlinie od 1981 roku, dokąd wyemigrowała jako szesnastolatka z rodzicami. Pisze książki   m.in. „Berlin- przewodnik po duszy miasta”, „Droga Jana”, publikuje w niemieckiej i polskiej prasie, prowadzi spotkania literackie;

Elżbieta Anna Polak wieloletnia działaczka samorządowa, nieprzerwanie od 2010r. marszałkini województwa lubuskiego, jedyna kobieta wśród marszałków województw w Polsce. Aktywnie zaangażowana w sprawy kobiet, stworzyła w województwie Lubuskim lokalną odmianę Kongresu Kobiet. Matka dwóch synów;

Klementyna Suchanow, większości znana jako jedna z twarzy Strajku Kobiet, pisarka i tłumaczka ale przede wszystkim naukowczyni i badaczka, literaturoznawczyni. Autorka dwóch głośnych książek, dwutomowej biografii „Gombrowicz. Ja, geniusz” oraz „To jest wojna”. Matka  dorosłej córki.

Moderatorem debaty była Tatiana Sawicka, psycholożka, aktywistka opozycji ulicznej, wiceprzewodnicząca Lubuskiego Komitetu Obrony Demokracji, feministka. Matka dwóch synów.

Debata odbyła się zgodnie z planem w poniedziałek 7.06.2021r. o godz.19:00.

Miejscem debaty był punkt istotny dla mapy kulturalnej miasta Zielona Góra- Klub „Piekarnia Cichej Kobiety”.

W debacie uczestniczyć można było na dwa sposoby: bezpośrednio, w realu ( z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego ) oraz poprzez dostęp do transmisji on-line.

Było to pierwsze spotkanie na żywo członków i sympatyków Klubu „Tygodnika Powszechnego” po przerwie spowodowanej pandemią.

Licznie przybyli goście potwierdzili swym zainteresowaniem wybór tematu i gościń.

Zasadnicza część debaty trwała pełne dwie godziny, ale wieczór trwał dalej, już poza protokołem, pełen ożywionych rozmów i kontynuujący wątki rozpoczęte w pierwszej części spotkania.

Jakie tematy wybrzmiały?

Na pewno uzyskaliśmy bogaty, zróżnicowany obraz postaci kobiecych, zaangażowanych w różne pola aktywności. Osobiste pasje, praca na odpowiedzialnych stanowiskach, zadania wynikające z macierzyństwa, wzloty i upadki własnego rozwoju. Bogata paleta inspirujących przykładów. Jak dawać radę, jak ogarniać życie i twórczość zawodową, jak zachować radość i satysfakcję życiową?

Rozmowy i dyskusja o spełnieniu w rodzicielstwie, o trudnej roli kobiet łączących macierzyństwo z pasją,  pracą zawodową, a także o małej aktywności i obecności kobiet w życiu publicznym i na stanowiskach kierowniczych.

Relacja z debaty

https://www.facebook.com/KlubTPZielonaGora/videos/565680111265112

 WARSZTATY

 Zgodnie z zamierzeniem warsztaty zostały zorganizowane w przewidzianym terminie w poniedziałek 7.06.2021 r. o godz. 19;00 w miejscu stałych spotkań klubu „TP” w „Piekarni Cichej Kobiety”

Warsztaty zorganizowane we współpracy  z Fundacją Konrada Adenauera ( Konrad Adenauer Stiftung in Polen )w ramach cyklu debat i warsztatów „Etyka solidarności dziś”,  były kontynuacją debaty „Pozycja kobiety w społeczeństwie”.

Do prowadzenia warsztatów poproszono Ewę Niezabitowską , Beatę Kiecana i Tatianę Sawicką, która była moderatorką debaty.

Ewa Niezabitowska, sędzia  Sądu Rejonowego w Zielonej Górze orzekająca od ponad 16 lat w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu psychologii społecznej na SWPS w Poznaniu oraz zarządzania jednostkami gospodarczymi na Uniwersytecie Wrocławskim. Członkini Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA.

Beata Kiecana, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, ukończyła studia podyplomowe: „Samorząd Lokalny i Gospodarka Lokalna”, specjalizacja: „Organizacja i zarządzanie w pomocy społecznej”. Pracowała w  administracji publicznej i w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Była wykładowczynią na Uniwersytecie Zielonogórskim. Inspektor w  Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

Zespół prowadzących warsztaty, na wcześniejszym spotkaniu roboczym, wybrał trzy obszary tematyczne jako opcjonalne dla uczestników.

Wybrane obszary tematyczne to:

  1. Pomoc społeczna w sytuacji :

– przemocy domowej,

–  niepełnosprawności,

– ubóstwa,

– braku umiejętności.

  1. Kobiety na rynku pracy :

– płace,

– urlopy,

– doskonalenia.

  1. Prawo a prokreacja :

– edukacja,

– badania prenatalne,

– in vitro,

– antykoncepcja,

– aborcja.

Wszystkie trzy obszary tematyczne wydały się uczestniczkom atrakcyjne.

Udało się nam zrealizować zamierzenia  w stosunku do punktu 1 i 2.

Zainteresowanie tematem 3 otwiera możliwość kontynuacji spotkań w dalszej perspektywie. Rozważymy wtedy zaproszenie jako ekspertki lekarki ze specjalnością z ginekologii.

WNIOSKI

Wybrany temat naszych spotkań „Pozycja kobiety w społeczeństwie” pozwolił nam na zwrócenie uwagi na ciągle rosnącą i znaczącą rolę kobiet w społeczeństwie. Zaproszone gościnie to osoby, posiadające kompetencje i umiejętności, które pozwalają im na zajmowanie stanowisk w sferze publicznej, przy jednoczesnym sprawowaniu obowiązków związanych z macierzyństwem. Wprawdzie w ostatnich latach zdecydowanie poprawiła się sytuacja kobiet na rynku pracy, to ciągle jeszcze nie zawsze mają łatwo. Kobiety chcą realizować swoje pasje, są aktywne i przedsiębiorcze, udowadniają, że jest możliwe osiągnięcie sukcesu zawodowego w połączeniu z udanym życiem prywatnym.

 

Bożena Ostrowska

Konrad Stanglewicz

Koordynatorzy Klubu Tygodnika Powszechnego w Zielonej Górze

Tatiana Sawicka, moderatorka debaty i prowadząca warsztaty

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas!