Posted on: 8 sierpnia 2017 Posted by: Joanna Rózga Comments: 0

Pełne prawa kobiet to jest powrót do źródeł, teoretycznie nie ma po temu żadnych przeciwskazań w kościele protestanckim, a samo życie często wyprzedza prawo – mówiła diakon Halina Radacz  w rozmowie z Zuzanną Radzik na majowym spotkaniu klubowym „Różne oblicza wiary- luteranizm. Kobieta w  Kościele  Ewangelicko-Augsburskim”.  Należy ludziom pozwolić przyjmowania pewne fakty w swoim rytmie, szanując zwyczaje, kulturę, sposób myślenia oraz warunki społeczne. To wymaga czasu, mówiła pani diakon opowiadając o własnych przeżyciach i sposobie przyjmowania Jej w różnych środowiskach. Jednak podstawą jest odwołanie się do Ewangelii. Jezus podnosi godność kobiety i traktuje je na równi, wbrew zwyczajom tamtych czasów, tradycji a nawet przynależnym im wówczas prawom. Podobnie czytamy w liście św. Paweł gdzie „W Chrystusie wszyscy jedno jesteście”.

Często to kobiety przenoszą wiarę przez okresy trudne w kościele, takie jak wojny, kryzys powołań.

Nasz gość odpowiedział na kilka pytań o obrzędach i zwyczajach w kościele luterańskim, stosunku do kapłaństwa, znaczeniu Matki Bożej, oraz stosunku do spraw moralno-etycznych i przyjmowaniu postawy w kwestiach społecznych, takich jak walka z przemocą czy o prawa człowieka.

Zuzanna Radzik jest już stały gościem warszawskiego klubu i każde z Nią spotkanie przynosi coś nowego . Tym razem było to poznanie kolejnej ważnej kobiety  realizującej swoja drogę w Kościele.

Spotkanie zaowocowało wycieczką do Parafii  Ewangelicko- Augsburskiej w Żyrardowie, uczestnictwem w niedzielnym nabożeństwie , ponowną  ciekawą rozmową z panią diakon, jej mężem pastorem, parafianami , oraz zwiedzaniem  miasta, w którym jest duszpasterzem.

 

 

 

 

comments

Leave a Comment