Posted on: 15 maja 2018 Posted by: Bożena Ostrowska Comments: 0

Debata „Czy w Polsce umiera chrześcijaństwo?”, zorganizowana w maju przez Klub „Tygodnika Powszechnego” w Zielonej Górze, przy wsparciu „Tygodnika Powszechnego”, Fundacji Konrada Adenauera i Fundacji „Tygodnika Powszechnego, przyniosła nie tylko interesująca dyskusję, ale też była doskonałą okazją do podsumowania rocznej działalności Klubu.

Konrad Stanglewicz i Bożena Ostrowska – koordynatorzy Klubu „TP” w Zielonej Górze

Rozpoczęliśmy dzień mszą św. koncelebrowaną, sprawowaną przez o. Witolda Kuźmę, ks. Michała Czajkowskiego i o. Pawła Gużyńskiego, w parafii św. Franciszka z Asyżu.

Msza św. w parafii św. Franciszka z Asyżu w Zielonej Górze

Na postawione w debacie pytanie: „Czy w Polsce umiera chrześcijaństwo?” próbowali znaleźć odpowiedź zaproszeni goście: Zuzanna Radzik, ks. prof. Michał Czajkowski, o. Paweł Gużyński i Ignacy Dudkiewicz. Moderatorem spotkania był Konrad Stanglewicz.

ks. M. Czajkowski, Z. Radzik, K. Stanglewicz, I. Dudkiewicz, o. P. Gużyński

 

 

Konrad Stanglewicz – koordynator Klubu „TP”
Bożena Ostrowska – koordynatorka Klubu „TP”

 

 

o. Witold – duchowy opiekun Klubu „TP”

 

Zuzanna Radzik

 

ks. Michał Czajkowski

 

o. Paweł Gużyński

 

Ignacy Dudkiewicz

 

Marcin Pera

 

Jan i Teresa Gierko i Hanna Witkowska

 

W debacie uczestniczyli nie tylko członkowie klubu, ale i sympatycy klubu. Być może powiększą nasze szeregi? Zakończyliśmy spotkanie przy muzyce w poczuciu spełnienia i wielkiej radości.

członkowie i sympatycy Klubu

A jak wygląda podsumowanie rocznej działalności? Klub „Tygodnika Powszechnego” w Zielonej Górze powstał 25.05.2017 r., z inicjatywy Bożeny Ostrowskiej, przy wsparciu Joanny Rózgi koordynatorki Klubu TP w Warszawie, Jerzego Nowaka i Konrada Stanglewicza. Pierwsze spotkanie zorganizowaliśmy w gościnnych progach „Piekarni Cichej Kobiety”, Kamili i Jerzego. Na pierwsze spotkanie przyszło kilkanaście osób i tak to się zaczęło. W ciągu minionego roku spotkaliśmy się 25 razy.

Zorganizowaliśmy kilkanaście spotkań tematycznych, z udziałem znakomitych zaproszonych gości. Oto tematy, wokół których toczyły się dyskusje:
„Skąd się biorą w społeczeństwie urażeni – urażeni przez kogo i z jakiego powodu?” (Lucyna i Tadeusz Sierżant)
„O Konstytucji i wynikających z niej zachęt do Dialogu” (Tatiana Sawicka)
„Wolność jako wartość naszej Ustawy zasadniczej” (prof. Andrzej Rzepliński)
„Mieszkańcy ziem zachodnich – w poszukiwaniu tożsamości” (prof. Beata Halicka)
„Czy chrześcijaństwo łączy czy dzieli?” (ks. Adam Boniecki)
„Życie nasze zmienia się ale się nie kończy.” (o. Witold Kuźma)
„Niemcy nasz sąsiad” (Barbara Krzeszewska – Zmyślony, Czesław Fiedorowicz)
„Niech pozna brat brata swego” (dr. Andrzej Kirmiel, ks. Eligiusz Piotrowski)
„Dziennikarska rzetelność” (Konrad Stanglewicz)
„Media i polityka” (Dominika Wielowieyska)
„Świadomość celu naszego życia” (o. Witold Kuźma)
„Święci pierwszego kontaktu” (Szymon Hołownia)
„Krzyż – symbol wiary chrześcijańskiej”(o. Witold Kuźma)
„Seks, zbrodnia i kara” (prof. Monika Płatek)
„Niemcy i Polacy – chrześcijanie, tak niewiele wiemy o sobie” (pastor Erich Busse)
„Rewolucja w kościele – czytamy ks. JózefaTischnera”(o. Witold Kuźma)

Spotkania odbywały się w Klubie „Piekarnia Cichej Kobiety”, a spotkania z o. Witoldem Kuźmą, w ramach Katechezy dla Dorosłych, w parafii św. Franciszka z Asyżu.

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Klubu „Tygodnika Powszechnego” w naszym mieście i swoim zaangażowaniem sprawili, że w Zielonej Górze jest miejsce, gdzie spotykają się ludzie o różnych światopoglądach, otwarci na dialog i współpracę, którzy czują się odpowiedzialni za Kościół i losy kraju.

comments

Leave a Comment