Posted on: 5 listopada 2017 Posted by: Redakcja Comments: 0

Tematem spotkania będzie filozofia Cezarego Wodzińskiego, który radykalną krytykę chrześcijańskiej metafizyki i moralności łączył z rozważaniem problemu nieśmiertelności, źródeł zła oraz z poszukiwaniem myślowego transu o wyraźnie mistycznych rysach.

O potrzebie i niebezpieczeństwach takiego myślenia porozmawiają: prof. Magdalena Żardecka
prof. Piotr Augustyniak
dr Marek Chojnacki
Spotkanie poprowadzi Grzegorz Boratyn

Spotkanie promujące pośmiertnie wydaną książkę Cezarego Wodzińskiego, pt. Próby z Dostojewskim i inne wykłady lubelskie (Lublin 2017) oraz książkę Piotra Augustyniaka, „Trans”. Filozofia Cezarego Wodzińskiego (Gdańsk 2017).

Spotkanie odbędzie się w Klasztorze oo. Dominikanów przy ul. Dominikańskiej 15 w Rzeszowie.

comments

Leave a Comment