Posted on: 7 stycznia 2019 Posted by: Małgorzata Dyrda Comments: 0

Klub „Tygodnika Powszechnego” w Rzeszowie zaprasza w piątek, 25 stycznia 2019 na spotkanie z  biblistą Michałem Wilkiem.

Nasz Gość przedstawi panoramę najważniejszych współczesnych nurtów egzegezy Ewangelii, porządkując je według trzech faktorów tworzących narrację ewangeliczną: komponentu historycznego, literacko-retorycznego i teologicznego. Omówi najważniejsze odkrycia archeologiczne ostatnich lat, nowe interpretacje rękopisów z Qumran, które zmieniają nasze rozumienie Ewangelii, a też kontekst historyczno-socjologiczny Kościołów, do których ewangelie były adresowane. W czasie wykładu poznamy wybrane przykłady perykop z ewangelii synoptycznych oraz ewangelii św. Jana, a także publikacje z zakresu egzegezy Ewangelii z ostatnich kilkunastu lat, które nasz Gość uważa za ważne i znaczące.

Spotkanie odbędzie się w Antykwariacie klasztoru Ojców Dominikanów  o godz. 19.00.

Serdecznie zapraszamy! Po wykładzie będzie czas na pytania i dyskusję.

Informacja o wykładowcy. Michał Wilk jest biblistą, redaktorem, tłumaczem i programistą. Języki nowożytne studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, języki starożytne i biblistykę – na Pontificia Università Gregoriana i Sapienza Università di Roma, informatykę – na Politechnice Warszawskiej. Jest wykładowcą greki i hebrajskiego oraz przedmiotów z pogranicza biblistyki i filologii klasycznej w Seminarium Zakonu Pijarów, Seminarium Redemptorystów i na Studium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów w Krakowie. Należy do stowarzyszeń: Società Internazionale della Retorica Biblica e Semitica (Rzym) i International Organization for Septuagint and Cognate Studies. Jest redaktorem naczelnym miesięcznika „Żywe Słowo”, a także założycielem i redaktorem portalu Orygenes oraz  platformy e-learningowej Orygenes University.

comments

Leave a Comment